International forskning

Det er et strategisk mål for DTU at være blandt de 5 førende tekniske universiteter i Europa. DTU’s forskning skal være internationalt interagerende med førende forskningscentre, private som offentlige, og muliggøre en stigende deltagelse i store transnationale forskningsprojekter og -konsortier. Læs mere om DTU's internationale ranking her.

Udvalgte internationale programmer


Udveksling mellem DTU og Indien
I samarbejde med DTU, tilbyder Novozymes A/S og Henning Holck-Larsen Fonden et udvekslingsprogram mellem Indien og Danmark. Programmet skal facilitere udvekslingen af forskere og studerende inden for bioteknologi.
Læs mere på DTU's engelske hjemmeside