Doktorforsvar Morten Bache

Cascaded Nonlinearities for Ultrafast Nonlinear Optical Science and Applications

Lektor Morten Bache
Danmarks Tekniske Universitet

Alle er velkomne til at overvære forsvarshandlingen.

Opponenter

Professor Katia Gallo, KTH, Stockholm, Sverige
Professor Dmitry Skryabin, University of Bath, Bath, England

Begge opponenter er udpeget af DTU og har indgået i bedømmelsesudvalget sammen med formanden for udvalget, ligeledes udpeget af DTU, Professor Mads Peter Sørensen, DTU Compute.

Uofficielle opponenter bedes henvende sig til ordstyrer:

Prorektor Rasmus Larsen
Bygning 101A
Danmarks Tekniske Universitet
Telefon: 45 25 71 42
e-mail: anlun@adm.dtu.dk

Et eksemplar af afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse til:
Anna-Maria Lund
Afdelingen for Forskning og Relationer
Bygning 101A
Danmarks Tekniske Universitet
Telefon: 45 25 71 42
e-mail: anlun@adm.dtu.dk

Doktorafhandlingen:

"Cascaded Nonlinearities for Ultrafast Nonlinear Optical Science and Applications"

Dansk resumé

Kaskader af ulineariteter i kvadratiske ulineære krystaller ligger til grund for en ekstrem grad af kontrol over det ultrahurtige ulineære respons, hvor det er muligt efter behov at ændre fortegn på ulineariteten samt at tilpasse dens styrke på kontinuert vis fra svag til ekstremt stærk.

Her undersøges fysikken bag kaskadeulineariteten i detaljer, især med fokus på energiske laserimpulser med femtosekund varighed der udsættes for dette ulineære respons. Analytiske, numeriske og eksperimentelle resultater bruges til at forstå kaskadeinteraktioner og anvendelser bliver demonstreret. Den defokuserende soliton er af særlig interesse her, da den er helt unik og løser en række stående udfordringer i det ultrahurtige, ulineære optiksamfund. Den løser problemet med katastrofal selvfokusering og dannelse af filamenter i glasser, som selv under kontrollerede omstændigheder er begrænset til energier på nogle få μJ. I modsætning hertil kan den defokuserende soliton understøtte størrelsesordener større energier. Den løser også udfordringen ved at bruge moden nær-IR-laser teknologi til at generere ultrakorte, kohærente og kraftige laserstråler. Den defokuserende ulineære effekt, der fører til spændende observationer med analogier til fiberoptik, observeres numerisk og eksperimentelt, herunder soliton-selvkompression, soliton-induceret resonansstråling, superkontinuumgenerering, optisk bølgebrydning og chokfrontdannelse.

Alt dette sker, selvom der ingen bølgeleder er til stede, takket være den defokuserende ulinearitet. Endelig er righoldigheden af det komplekse, ulineære system enormt, og som et eksempel vises den første observation af parametrisk kontrollerbar resonansstråling, fase-låst med defokuserings-solitonen i det mellem-infrarøde og det synlige / nær-infrarøde.

Tidspunkt

fre 23 mar 18
14:00 - 18:00

Arrangør

DTU

Kontaktperson

Hvor

DTU, Lyngby Campus

Anker Engelunds Vej 1

Bygning 101 A, mødelokale 1 (1.sal)