Professor Sajeev John holder Ørsted Lecture på DTU

onsdag 29 apr 09

Onsdag den 29. april 2009 kl. 14.00 finder forårets Ørsted Lecture sted på DTU i Kongens Lyngby. Forelæsningen holdes af den canadiske fysik-professor Sajeev John.

Professor Sajeev John fra Institut for fysik ved University of Toronto, Canada, fortæller ved forårets Ørsted Lecture om sin prisbelønnede forskning inden for kunstige periodiske dielektriske materialer (de såkaldte PBG-materialer eller fotoniske krystaller), som giver mulighed for at påvirke de fundamentale egenskaber ved elektromagnetiske bølger.

 

Materialerne har en særlig evne til at syntetisere lyskredsløb i mikroskala uden diffraktionstab, og derudover kan materialerne ændre tilstandstætheden og dermed give mulighed for at kontrollere vacuumfluktuationerne i en tredimensionel optisk chip, hvilket åbner helt nye muligheder inden for både den integrerede optik og grundforskningen i forholdet mellem masse og stråling.

 

Under forelæsningen vil professoren bl.a. komme ind på forskellige tekniske tilgange til mikrofabrikation af PBG-materialer ved hjælp af bl.a. direkte laserskrivning, holografisk litografi og optisk faseafskærmet litografi.

 

Optiske computere

I dag anvendes endimensionale fotoniske krystaller i stor udstrækning inden for tyndfilmsoptikken, bl.a. til lav- og højreflektive lag på linser og spejle og til farveskiftende maling.

 

Fotoniske krystalfibre, som indkapsler lys i hulrum, finder anvendelse inden for fiberoptisk kommunikation og er et eksempel på anvendelse af todimensionale fotoniske krystaller. Forskningen inden for tredimensionale fotoniske krystaller menes at kunne bringe os meget tættere på bl.a. optiske computere, hvor fotoner erstatter elektroner i behandling, overførsel og lagring af data.

 

sajeevjohn.jpg

Professor Sajeev John har taget rejsen fra University of Toronto i Canada for at holde Ørsted Lecture på DTU den 29. april 2009.

Foto arkiv