Foto: Thorkild Amdi Christensen

Statoil Prisen 2012 til DTU-forsker i metaller

fredag 16 mar 12

Kontakt

Grethe Winther
Lektor
DTU Mekanik
45 25 47 55

Statoil Prisen

Statoils Teknologipris er en forskningspris på 100.000 kr., som gives for betydningsfuldt forskningsarbejde inden for de tekniske videnskaber.

Den uddeles i år for 63. gang til en yngre forsker ved en dansk forskningsinstitution, som er et særligt talent, har en stærk forskningsprofil og har markeret sig på den internationale scene.


Grethe Winther, der er dr. techn. og seniorforsker ved DTU Mekanik, modtager prisen som en anerkendelse af hendes forskning i, hvordan metaller opfører sig under mekaniske påvirkninger og forarbejdninger. 

Der er tale om grundforskning, hvis resultater har et stort potentiale, når de udnyttes i fremtidens industrielle processer til at formgive metaller, hedder det i begrundelsen for tildelingen af prisen.

Mere specifikt drejer Grethe Winthers forskning sig om de processer, der foregår under formgivning af metaller ved valsning, trækning og presning til brug for alt lige fra bil- og flydele til køkkenudstyr. Ved alle disse processer dannes fejlstrukturer (de såkaldte dislokationer), der gennem deres tilstedeværelse kontrollerer egenskaberne af det deformerede metal.

Dislokationerne følger imidlertid naturens love og arrangerer sig i en vis orden. De videnskabelige principper, der styrer denne orden, har været målet for Grethe Winthers forskning, og det er nået gennem veldokumenterede eksperimenter og teoretiske analyser. Der er hermed skabt viden til brug for fremtidens videnskabelige og teknologiske forskning inden for en række af de faglige discipliner, hvor metallernes opførsel studeres. 

Læs mere om Grethe Winthers forskning og hendes doktorafhandling i en artikel i DTU Avisen 2009.

Læs mere om dagens prismodtager på DTU Mekaniks hjemmeside.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.