Foto: Colourbox

Det blir’ til noget

mandag 19 jan 15

Kontakt

Marianne Thellersen
Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab
45 25 10 08

Engineer the Future

Flere unge skal vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, ellers vil vi i 2020 mangle op mod 30.000 ingeniører. Sammen med Ingeniørforeningen IDA og en lang række organisationer, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet har DTU lavet en strategisk alliance der skal sætte fokus på vigtigheden af at uddanne ingeniører - for at sikre fremtidens vækst, velstand og arbejdspladser i Danmark.

Læs mere her 
Læs mere på Engineer the Future

Ny analyse lavet af Rambøll viser, at iværksættergenet lever i bedste velgående hos de danske ingeniører. 8.182 ingeniører blev i perioden 1994-2012 selvstændige med egen virksomhed og ikke mindre end 15 % af ingeniør-dimittenderne fra 2001-2012 valgte at starte egen virksomhed. Virksomheder der betyder flere arbejdspladser, øget omsætning og øget eksport.

Den teknologiske alliance ’Engineer the future’ har med en ny analyse ’Samfundsværdien af nystartede ingeniørvirksomheder 1994-2012’ sat tal på, hvor meget nyuddannede ingeniører fra landets tekniske uddannelser (DTU, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, VIA College Horsens, samt København Erhvervsakademi og Lillebælt Erhvervsakademi) er værd for det danske samfund. Altså, hvor meget bidrager deres nystartede virksomheder til det danske samfund i form af omsætning, eksport og antal arbejdspladser.

De entreprenante unge

I perioden 1994-2012 blev ikke mindre end 8.182 nye virksomheder grundlagt af en ingeniør, og lidt mere end halvdelen af dem blev etableret af en ingeniør, som i samme periode var dimitteret. Sættes antallet af nyetablerede virksomheder i forhold til det samlede antal dimittender i perioden ses det desuden, at mere end hver tiende ingeniør starter egen virksomhed.

Konkret grundlagde ca. 15 pct. af dimittenderne en virksomhed i perioden, hvilket er væsentlig mere end andelen inden for andre uddannelsesgrupper.

Ud af de i alt 8.182 virksomheder grundlagt af en ingeniør i perioden 1994-2012 eksisterede 3.219 stadig i 2012, svarende til næsten 40 pct. Disse virksomheder omsatte alene i 2012 for knap 15 milliarder kr. og beskæftigede næsten 7.200 fuldtidsansatte. Set over hele perioden omsatte disse virksomheder for næsten 110 milliarder kr., eller hvad der - billedlig talt – svarer til anlægsbudgetterne for 14 store supersygehuse. Eksport udgjorde tæt på 20 milliarder kr., svarende til knap 1/5 af omsætningen.

Læs hele analysen: http://engineerthefuture.dk/dimittendanalyse