Historie

Møde holdt på Polyteknisk Læreanstalt i Sølvgade, Kbh. på professor i fysik og direktør P.O. Pedersens kontor. Blandt deltagerne ses kemiker S. P. L. Sørensen, direktør for Industrirådet G. E. Hartz og industrimanden T. B. Thrige, 1928.

DTU Historie

Læs om DTU's historie - fra begyndelsen i 1829 frem til i dag. Læs om markante personligheder, banebrydende forskning, undervisningen og hverdagen på universitetet samt forbindelsen til samfund og erhvervsliv gennem tiden.

Læs mere om DTU's historie her
DTU’s historiske samling af genstande, fotografier og arkivalier, der belyser forskningen, undervisningen og livet på Læreanstalten gennem tiden.

DTU Historie

 

DTU’s historiske samling af genstande, fotografier og arkivalier, der belyser forskningen, undervisningen og livet på Læreanstalten gennem tiden.

DTU historie

Nobelpristager Henrik Dam og amanuensis cand. polyt. Inge Prange. Dansk Fedtforskningsinstitut på DTH.

DTU Historie

Anders Bjarklev - Rektor på DTU

Læs alle talerne fra de tidligere årsfester.

 

DTU’s guldmedalje uddeles til en person, der har haft en særlig betydning for DTU.

 

Hvert år uddeles prisen til Årets Underviser. Se alle prisvindere her.

 

I 2013 modtog Paul Seymour et æresdoktorat på DTU
Æresdoktorgraden tildeles personer, der opfylder kravene for at få tildelt dr.techn.-graden, og som har gjort en særlig indsats for DTU.