Afdelingen for Økonomi og Regnskab

Afdelingen for Økonomi og Regnskab (AØR) støtter DTU’s ledelse i den overordnede økonomistyring, herunder især:

  • Udarbejdelse af eksternt årsregnskab og budget
  • Udarbejdelse af kvartalsregnskab og ledelsesinformation til DTU's bestyrelse, direktion og lederkreds
  • Varetagelse af de daglige regnskabsmæssige opgaver (kreditorer, debitorer, betalinger og kapitalforvaltning)
  • Vejledning og bistand ved økonomiopfølgning på DTU's institutter og afdelinger
  • Rådgivning, controlling og udarbejdelse af projektregnskaber
  • Varetagelse af DTU's indkøbspolitik
  • Vedligeholdelse af DTU’s økonomisystemer

Afdelingsleder
Underdirektør: Stig Juhl Madsen

Institut- og afdelingsøkonomi
Souschef: Stig Plougmand

Koncernregnskab
Koncernregnskabschef: Bjarne Hvidkjær pr. 1/5-17

Koncernrapportering
Koncernrapporteringschef: Anette Perch

Koncernindkøb
Koncernindkøbschef: Søren Ivert Kristensen

Konsulentservice
Kontorchef: Henrik Mørch Mortensen

Oracle Kompetence Center
Chef for Oracle Kompetence Center: Mads Henrik Bang

 

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for Økonomi og Regnskab
Lundtoftevej 150
Bygning 266
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: AOR-101@adm.dtu.dk