Grønnegården

Campus Service

Campus Service har til formål at drifte, vedligeholde og udvikle DTU´s bygningsmasse, arealer og faciliteter, herunder sørge for, at forskere, andre ansatte og studerende har de bedst mulige fysiske arbejdsforhold.

Målet for Campus Services virksomhed er, at DTU´s bygninger, omgivelser og faciliteter anses for at være attraktive af de ansatte og studerende, men også at andre borgere, virksomheder og lokalsamfund anser DTU og DTU´s faciliteter som et aktiv, man gerne benytter og samarbejder med.

DTU er geografisk et landsdækkende universitet med aktiviteter fordelt på 15 lokaliteter i Danmark og på Grønland. Campus Service har fast bemanding på 4 af disse lokaliteter; Lyngby, Risø, Ballerup og Lindholm Ø.

Derudover fører Campus Service bygningsmæssigt tilsyn med alle øvrige DTU lokaliteter.

Organisation

Campusservice ledes af campusdirektør Jacob Steen Møller og består af tre enheder

Portefølje- og spacemanagement

Administrations- og økonomichef Henrik Liebach
Sektioner:

 • Administration
 • Kemibrug
 • Servicecenter
 • Portefølje- og Økonomistyring

Bygherre

Bygherrechef Claus Møller Rasmussen
Sektioner:

 • Bygherre 1
 • Bygherre 2
 • Bygherre 3

Driftsherre

Driftschef Anders B. Møller
Sektioner:

 • ABB
 • BMS
 • Bygninger
 • Driftsplanlægning og -projekter
 • El
 • HVAC
 • Park & Vej
 • CAS Ballerup
 • CAS Risø
 • CAS Lindholm

Kontakt

DTU Campus Service
Energivej, bygning 409
2800 Kgs. Lyngby
+45 4525 2525

Sekretariatet: cas-adm@adm.dtu.dk, +45 4525 1312
Driften: cas-drift@adm.dtu.dk
Plan & Projekt: cas-pp@adm.dtu.dk
BIM: bim@adm.dtu.dk
Servicecenter: reception@dtu.dk

Fejlmelding

Henvendelser til Campus Service vedrørende fejlmelding af EL, VVS, varme, datanet, databarer, telefoner, køleanlæg, elevatorer eller ventilation sker som udgangspunkt via fejlmeldingssystemet: fejlmeld.cas.dtu.dk

Akutfejlmelding

Akuthændelseshåndtering på DTU's lokaliteter - akuttelefonnummer:

Lokalitet Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid
DTU Lyngby +45 4525 3355 +45 4525 3355
DTU Risø +45 4677 5200 +45 4677 5200
DTUFrederiksberg +45 3588 6303

+45 3588 6631

DTU Lindholm +45 3588 1012 +45 2083 9327
DTU Ballerup +45 3588 5555 +45 3588 5555