Fejlmeldinger

Hvis der observeres fejl på bygninger, bygningsinstallationer, veje og kloaker m.v., kan der sendes en fejlmeddelelse elektronisk på:  

www.fejlmeld.cas.dtu.dk

Opstår et akut behov for assistance eller udbedring - se akutnummerlisten her.