CAS Århus

 

 

Ansvarsområder

CAS Århus varetager drift og vedligehold af DTU's bygninger og faciliteter på Århus Campus

Adresse

DTU Campus Service
Hangøvej 2
8200 Århus N

Kontakt

Anders B. Møller