Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende DTU’s samlede akademiske opgaver. Akademisk Råd skal blandt andet udtale sig om den interne fordeling af bevillinger, sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.-, doktor- og æresdoktorgraden.

Akademisk Råds opgaver og sammensætning er beskrevet i DTU's vedtægt § 16. 

Medlemmerne af Akademisk Råd er: 

Formand

Rektor Anders Bjarklev

VIP
Professor Ole Hassager, DTU Kemiteknik

Professor Carsten Rode, DTU Byg

Professor Jens Juul Rasmussen, DTU Fysik

Lektor Bo Friis Nielsen, DTU Informatik 

Lektor Samel Arslanagic, DTU Elektro

Professor Niels Bay, DTU Mekanik

Professor Tine Rask Licht, DTU Fødevareinstituttet

Lektor Ole Ravn, DTU Elektro

Studerende
Stud.polyt. Jacob Hellum Nielsen

Stud.polyt. Trine Hagerup

Stud.polyt. Louise Green Pedersen

Andre deltagere
Dekan for kandidat og Ph.d. uddannelserne samt internationalisering, Martin P. Bendsøe

Sekretær
Fuldmægtig Signe Riborg Christiansen, Afdelingen for Forskning og Relationer, telefon.: 45251014, e-mail: srch@adm.dtu.dk