Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende DTU’s samlede akademiske opgaver. Akademisk Råd skal blandt andet udtale sig om den interne fordeling af bevillinger, sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.-, doktor- og æresdoktorgraden.

Akademisk Råds opgaver og sammensætning er beskrevet i DTU's vedtægt § 16.

Forretningsorden for Akademisk Råd kan læses her.

Medlemmerne af Akademisk Råd er: 

Formand

Rektor Anders Bjarklev

VIP
Professor Ole Hassager, DTU Kemiteknik

Professor Carsten Rode, DTU Byg

Professor Jens Juul Rasmussen, DTU Fysik

Professor Bo Friis Nielsen, DTU Compute

Lektor Samel Arslanagic, DTU Elektro

Professor David Ackland Tanner, DTU Kemi

Professor Tine Rask Licht, DTU Fødevareinstituttet

Lektor Ole Ravn, DTU Elektro

Studerende
Stud.polyt. Trine Hagerup

Stud.polyt. Louise Drue Andersen

Stud.polyt. Sebastian Molbech Hansen

Andre deltagere
Forskningsdekan Katrine Krogh Andersen

Sekretær
Fuldmægtig Lisa Maria Hansen, Afdelingen for Forskning og Relationer, telefon.: 45 25 10 14, e-mail: AFR-Akademiskraad@dtu.dk