Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende DTU’s samlede akademiske opgaver. Akademisk Råd skal blandt andet udtale sig om den interne fordeling af bevillinger, sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.-, doktor- og æresdoktorgraden.

Akademisk Råds opgaver og sammensætning er beskrevet i DTU's vedtægt § 16. 

Medlemmerne af Akademisk Råd er: 

Formand

Rektor Anders Bjarklev

VIP
Professor Ole Hassager, DTU Kemiteknik

Professor Carsten Rode, DTU Byg

Lektor Niels Engholm Henriksen, DTU Kemi

Professor Jens Juul Rasmussen, DTU Fysik

Lektor Bo Friis Nielsen, DTU Informatik 

Lektor Samel Arslanagic, DTU Elektro

Professor Jens Christian Frisvad, DTU Systembiologi

Professor Niels Bay, DTU Mekanik

Studerende
Stud.polyt. Andreas Moesgaard Christiansen

Stud.polyt. Natashia Mai Yde Larsen

Stud.polyt. Mikkel Kolding

Andre deltagere
Dekan for kandidat og Ph.d. uddannelserne samt internationalisering, Martin P. Bendsøe

Sekretær
Fuldmægtig Signe Riborg Christiansen, Afdelingen for Forskning og Relationer, telefon.: 45251014, e-mail: srch@adm.dtu.dk