Campusudvikling

Studiemiljø

Transforming DTU

DTU investerer i disse år over 4 mia. kroner i mere end 20 byggeprojekter, som skal skabe endnu bedre rammer for universitetets aktiviteter. Vi bygger nyt, blandt andet til Life Science & Bioengineering, og udvikler den eksisterende bygningsmasse for at få plads til nye, topmoderne forskningsfaciliteter og skabe optimale betingelser for flow og synergi mellem forskning, undervisning og innovation. Følg campusudviklingen på disse sider.

Transforming DTU - Drone over DTU Lyngby Campus, 2. kvardrant, januar-februar 2016

DTU Lyngby Campus transformeres. I 2. kvadrant bygges 70.000 nye m2 og campus bliver både højere og tættere. Dronen har denne gang været en tur over byggepladserne for at fange byggeaktiviteten på det store Life Science & Bioengineering kompleks, bygning 202, bygning 201, og bygning 204, DTU’s ”højhus”, bygning 220, den nye bygning 225 til Systembiologi og den nye NMR-scanner bygning 212 til DTU Kemi. Kig med og få indblik i Transforming DTU.

Auditorier

De fleste auditorier i Lyngby bliver renoveret. Istandsættelserne tager højde for nye undervisningsformer og ny teknologi.

Bygning 116

Bygningen, der bl.a. indeholder det største auditorium på DTU Lyngby Campus, skal ombygges og nyindrettes.

Bygning 201-205

Projektet er DTU's største byggeprojekt, der omfatter nybyggeri og ombygning af omkring 50.000 m2. Byggeriet skal huse DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet.

Bygning 212

Ny særlig bygning til avanceret NMR forskning.

Bygning 220

Nybyggeri der skal huse DTU Biosustain - også kendt som Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (CFB).

Bygning 225

En ny bygning med laboratorier opføres. Den skal forbinde de eksisterende bygninger 223 og 224.

Bygning 303A

Auditorier og databarer - rammerne om den gode studiestart

Bygning 340

DTU Fotonik forsker i lys, og en del af denne forskning foregår i mørke. Derfor indrettes den nye bygning 340 blandt andet med underjordiske laboratorier.

Bygning 228

Ny forsøgs- og forskningsbygning til DTU kemiteknik.

Bygning 119A

Bygning 119A skal huse det nye Villum Center ’Villum Center for Advanced Structural and Material Testing’.

Hempel Kollegiet

Med byggeriet af Hempel Kollegiet på Lyngby Campus vil universitetet kunne tilbyde 200 møblerede kollegieboliger til nogle af de mange internationale studerende, der hvert år vælger at studere på DTU.

Bygning 128 og 129

Nye laboratorier til DTU Byg.