Campusudvikling

Studiemiljø

Transforming DTU

DTU investerer i disse år over 4 mia. kroner i mere end 20 byggeprojekter, som skal skabe endnu bedre rammer for universitetets aktiviteter. Vi bygger nyt, blandt andet til Life Science & Bioengineering, og udvikler den eksisterende bygningsmasse for at få plads til nye, topmoderne forskningsfaciliteter og skabe optimale betingelser for flow og synergi mellem forskning, undervisning og innovation. Følg campusudviklingen på disse sider.

Transforming DTU – drone over DTU Lyngby Campus og DTU Risø Campus juli 2016

Flere at de store byggeprojektet på Lyngby Campus nærmer sig deres afslutning og i løbet af det kommende halve år flytter forskere, studerende og medarbejdere ind i nye forskning og undervisningsfaciliteter. Få et øjebliksbillede fra byggeprojekterne og flyv med over både DTU Lyngby Campus og campus i Risø, hvor byggeriet af Danmarks Nationale Vindtunnel tager form.

Auditorier

De fleste auditorier i Lyngby bliver renoveret. Istandsættelserne tager højde for nye undervisningsformer og ny teknologi.

Bygning 116

Bygningen, der bl.a. indeholder det største auditorium på DTU Lyngby Campus, skal ombygges og nyindrettes.

Bygning 201-205

Projektet er DTU's største byggeprojekt, der omfatter nybyggeri og ombygning af omkring 50.000 m2. Byggeriet skal huse DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet.

Bygning 331, DTU Risø Campus

Hele Danmarks vindtunnel dedikeret til vindenergi skal understøtte forskningen og udviklingen af aerodynamik på vindmøller.

Bygning 30X

Forsknings- og laboratoriebygning i 3. kvadrant til DTU Energi, DTU Fysik samt etablering af 3D Imaging Center 

Bygning 225

En ny bygning med laboratorier opføres. Den skal forbinde de eksisterende bygninger 223 og 224.

Bygning 128 og 129

Nye laboratorier til DTU Byg

Bygning 340

DTU Fotonik forsker i lys, og en del af denne forskning foregår i mørke. Derfor indrettes den nye bygning 340 blandt andet med underjordiske laboratorier.

Bygning 228

Ny forsøgs- og forskningsbygning til DTU kemiteknik.

Bygning 119A

Bygning 119A skal huse det nye Villum Center ’Villum Center for Advanced Structural and Material Testing’.

Hempel Kollegiet

Med byggeriet af Hempel Kollegiet på Lyngby Campus vil universitetet kunne tilbyde 200 møblerede kollegieboliger til nogle af de mange internationale studerende, der hvert år vælger at studere på DTU.