Ny bygning til DTU Electromagnetic Test Centre (ETC)

Den nye bygning til DTU ETC skal understøtte og styrke DTU’s enestående position inden for mikrobølgeteknologi.  

De nye unikke faciliteter bliver centrale i DTU’s fremtidige forskning, udvikling, og undervisning inden for mikrobølgeteknologi med nye typer af eksperimenter, samarbejder og forskningsprojekter.

Byggeprojektet består af et nybyggeri på ca. 1.500 m² med fire laboratorier, tilhørende teknikarealer og arealer til undervisning og studiemiljø. Den nye bygning bygges sammen med den eksisterende bygning 353 via en forbindelsesgang og via tunnel.

Testfaciliteten består af fire forskellige testlaboratorier (radiodøde rum) til målinger af forskellige typer af antenner og prototyper både i forbindelse med egen udvikling og undervisning samt i forbindelse med forskellige typer af forsknings- og virksomhedssamarbejder med akademiske og industrielle partnere, både nationalt og internationalt. Bygningen kommer også til at indeholde et nyt undervisningslaboratorium til forskningsbaseret læring og undervisning inden for mikrobølgeteknologi for såvel bachelor- som masteruddannelser.

I bygningsdesignet lægges der vægt på fleksibilitet og testfaciliteten skal udføres efter box-i-box princippet og med visuel forbindelse til studiemiljø. Bygningen placeres i 3. kvadrant i tilknytning til områdets øvrige unikke forskningsbygninger inden for DTU Elektro’s fagområder.

Om DTU ETC
DTU ETC vil være et centralt element i DTU’s fremtidige forskning, udvikling, og undervisning inden for mikrobølgeteknologi. Det vil muliggøre nye typer af eksperimenter, som vil styrke DTU’s egen forskning og DTU’s deltagelse i internationale forskningsprojekter; specielt ESA- og EU-projekter.

DTU står allerede stærkt inden for test af antenner i frekvensområdet fra 300 MHz til 60 GHz og med DTU ETC kan universitetet styrke denne position til at omfatte såvel antenner som kredsløb i hele mikrobølge-frekvensområdet fra 300 MHz til 300 GHz, hvilket giver DTU en international unik eksperimentel ekspertise.

Mikrobølgeteknologi er grundlaget for al trådløs teknologi som mobilkommunikation, radar, radio og TV, radioastronomi, radiometri, satellitkommunikation, trådløse netværk, trådløse sikkerhedssystemer og efterhånden en række medicinske anvendelser; kort sagt, al teknologi baseret på mikrobølger. DTU har betydeligt samarbejde med rumfartsindustrien.


Fakta

Bygherre: DTU
Areal: ca. 1.500 m2
Budget ca. 104 mio.
Bygherrerådgiver: Rambøll
Byggeperiode: forventet opstart af forberedende arbejder
(byggegrube) august 2019
og forventet opstart af selve byggeriet juni 2020.


Kontakt

Laila Halkjær
Projektleder
CAS
93 51 18 23