Udvidelse af DTU Skylab - Bygning 374

Med en donation på 80 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond udvider DTU sit studenterinnovations-hub, DTU Skylab, med faciliteter til at understøtte bl.a. projektmodning og udnyttelse af vækstdrivende teknologier.

Projektet omfatter realisering af en ny bygning på DTU Lyngby Campus på ca. 3000 m². Bygning skal komplementere og spille sammen med den nuværende Skylab-bygning både visuelt og funktionelt og opføres i sammenhæng med den nuværende bygning 373A. Når de nye faciliteter står færdigt medio 2020, vil det samlede DTU Skylab være knap tre gange så stort som det nuværende.

I det udvidede DTU Skylab vil man finde et ’business lab’, hvor virksomheder kan komme på forkant med at håndtere markante forandringer i teknologi og marked. Desuden vil man i et nyt, stort ’tech lab’ kunne bygge prototyper i stor skala og udvikle projekter til konkrete løsninger og startups.
Visionen er at engagere studerende, forskere, iværksættere og erhvervsliv i et åbent, tværfagligt økosystem for teknologi og forretning.


Fakta

Bygherre: DTU
Budget: 99 mio. dkk
Areal: ca. 3000 m²
Bygherrerådgiver: Mtre og Rambøll
Totalrådgiver, programmering: Rørbæk & Møller Arkitekter og EKJ
Tid: færdigt medio 2020

Kontakt

Nina Tolstrup
Projektleder
CAS
51 15 74 01