DTU Byg Beton- og materialelaboratorium

Nyt beton- og materialelaboratorium til DTU Byg

Bygning 130: Det nye Beton- og Materialelaboratorium kommer til at ligge i den nordligste del af 1. kvadrant og skaber en ny funktionel sammenhæng med B128, B119 og B119A.

Byggeriet omfatter opførelse af ny bygning B130 på ca. 2.000 m² samt renovering og nyindretning af eksisterende laboratoriearealer på ca. 400 m² i kælderen i B119.

Den nye bygning skal danne ramme omkring instituttets materialeforskning og understøtte en række af instituttet kerneydelser. Bygningen skal desuden rumme undervisning på BSc og MSc i byggeteknologi, og vil endvidere kunne understøtte uddannelser ved DTU Diplom samt være til rådighed for materialeforskning på andre DTU institutter.

Ambitionen er at understøtte tværfagligt samarbejde og tilbyde et attraktivt og stimulerende læringsunivers. Disponeringen tager derfor udgangspunkt i at sikre stor grad af åbenhed og transparens, både i relation til omgivelserne, så de studerende og ansatte kan bruge udearealerne omkring bygningerne til 1:1 forsøg, og inden for, hvor man vil kunne se ind til aktiviteterne i værkstedshal og laboratorier.

Bygningens værksteder og laboratorier rummer udstyr for blanding, støbning, bearbejdning, konditionering og modning af støbte emner - især beton- og cementbaserede emner - samt udstyr for test af materialers egenskaber og stabilitet. Herudover er det er ambitionen at udstyre laboratoriet med faciliteter, der skal understøtte forskning, undervisning og innovation inden for byggematerialer. Det drejer sig om udvikling af nye materialer f.eks. nye belægninger, kompositmaterialer, biobaserede byggematerialer og aktive materialer samt understøtte forskning i cirkulær økonomi, genanvendelse af materialer, indeklima, digitale produktionsmetoder og vurdering af eksisterende konstruktioners holdbarhed og levetid


Fakta

Areal ca. 2.000 m²
Entreprisesum 62 mio. kr.
Byggeperiode ikke afklaret
Arkitekt Christensen & Co
Ingeniør Norconsult
Landskab 1:1 landskab
Byggeledelse Cubic Group

Kontakt

Karin Schou
Sektionsleder
CAS
23 81 13 50