Mens vi venter på Letbanen

Hovedstadens Letbane ruller efter planen ud på sin første tur i 2023-2024. Letbanen strækker sig mellem Ishøj og Lyngby, er 28 kilometer lang og får 28 stationer undervejs. Letbanen går gennem DTU med to stationer undervejs.

For DTU betyder letbanen at universitetets campus i Lyngby bliver tættere forbundet med bymidten og også tættere knyttet til resten af Storkøbenhavn, og det bliver betydelig lettere at bruge den offentlige trafik til og fra campus. Der bliver to stop på campus, et på Akademivej og et på Anker Engelunds Vej. Letbanen forbindes med S-toget på Lyngby Station.

Etableringen af Letbanen gennem DTU betyder, at den klassiske campusstruktur og skarpe opdeling i fire kvadranter skåret over af den brede Anker Engelunds Vej forandres markant. Letbanens rute gennem DTU vil gå ad Akademivej, hvor det vil være et stop ved Bygning 426 og fortsætte af Asmussens Allé og dreje ned over Anker Engelunds Vej med et stop foran Bygning 101-A og fortsætte videre ud mod nord ad Lundtoftegårdsvej.

Anlægsarbejdet vil sandsynligvis så småt i gang i løbet af 2017. I forbindelse med etableringen arbejder DTU med en plan for udviklingen af hele området omkring Origo, hvor de fire kvadranter mødes. Der er planer om at bruge området til at teste forskellige løsninger med midlertidige miljøer og pop up installationer hen over de kommende år, inden endelig løsning vælges.
Allerede nu er Asmussens Allé lukket for indkørsel fra Anker Engelunds Vej og der er etableret midlertidige parkering på sidste del af Asmussens Allé ind til anlægsarbejdet går i gang.

Er du nysgerrig?
Tag en virtuel tur med letbanen på DTU Lyngby Campus. Du kan allerede nu få et indblik i Letbanens rute gennem DTU ved at hoppe på toget i DTU’s 3D model

Udbud – hvem skal bygge Hovedstadens Letbane:
Der kom hele 55 ansøgninger om at udføre én eller flere af de otte kontrakter, som byggeriet er delt op i, og de entreprenører der er udpeget til at byde på opgaven er udpeget. Vinderne af kontrakterne forventes at blive fundet i eftersommeren 2017, hvor ejerne skal tage endeligt stilling til tilbuddene.Læs mere her om udbuddet her

 


Tag en tur med letbanen på DTU

Følg med i Hovedstadens Letbane

Følg med i udviklingen af Hovedstadens Letbane -  se visionerne, forstå processen og følg byggeriet på DIN LETBANE