Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakten er en treårig aftale mellem DTU og uddannelses- og forskningsministeren, som har til formål at fremme og understøtte DTU's strategiske udvikling.

Kontrakten indeholder i alt otte overordnede mål, hvoraf ministeren har udpeget fem pligtige mål (mål 1-5) og DTU har udpeget tre mål (mål 6-8). De otte mål er:

  1. Bedre kvalitet i uddannelserne
  2. Større relevans og gennemsigtighed
  3. Bedre sammenhæng og samarbejde
  4. Styrket internationalisering
  5. Øget regionalt vidensamarbejde
  6. Forskning
  7. Innovation
  8. Forskningsbaseret rådgivning

DTU’s udviklingskontrakt 2015-2017
Tillæg til udviklingskontrakt

Tidligere udviklingsaftaler