DTU.dk
Personer
Publikationer
Projekter
Loading
Din søgning gav 678 resultater

Ledte du efter en person?

Email Thomas Højlund Christensen
Professor
DTU Miljø
45 25 16 03
Email Thomas Fruergaard Astrup
Professor
DTU Miljø
45 25 15 58
Email Alessio Boldrin
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 85
Email Pernille Erland Jensen
Lektor
DTU Byg
45 25 22 55
Email Anders Damgaard
Seniorforsker
DTU Miljø
45 25 16 12

Import af affald er dårligt for klimaet på lang sigt

Ny analyse fra DTU peger på, at de danske kraftvarmeværker på længere sigt udelukkende bør dimensioneres til de danske affaldsmængder.

15. januar 2019

http://www.dtu.dk/nyheder/2019/01/import-af-affald-er-daarligt-for-klimaet-paa-lang-sigt?id=b547ca09-85f0-4329-9f14-0f225ef1d1c0

Strømpil på Roskilde Festivalens elektroniske affald

Syv DTU-studerende tilbragte en stor del af årets Roskilde Festival med at gennemgå affald fra to ... , der ender blandt det almindelige affald og dermed på forbrændingen. De fandt mange sjove ting ... sig over i forbindelse med årets Roskilde Festival. Men når man brænder for affald, som en af dem siger, så klarer

26. juli 2012

http://www.dtu.dk/nyheder/2012/07/webnyhed_stroempil-paa-roskilde-festivalens-elektroniske-affald?id=1b2e02ab-b0e8-4ce4-a04e-cc8fc996fc8e

Roskilde Festival: Affaldet bliver målt og vejet

mængder affald en midlertidig by med 130.000 indbyggere kan producere. Der skal måles og analyseres, både på affaldet, men også på publikum. ... , pavilloner, telte og øldåser. Her skal gæsterne sortere affaldet, men kan også følge ... . “Ideen bygger på, at vi skal gøre det nemmere og sjovere for folk at sortere deres affald

30. juni 2015

http://www.dtu.dk/nyheder/2015/06/roskilde-festival-affaldet-bliver-maalt-og-vejet?id=38466244-1ba9-44ae-84ae-166903e5a4ad

DTU designer nye bæredygtige byggematerialer med affald

Affaldsprodukter som aske og organiske fibre kan bruges som råstoffer til produktion af bæredygtige byggematerialer med nye egenskaber, og det åbner for en verden af muligheder. Det nye tværfaglige udviklingsområde ZeroWaste...

5. oktober 2012

http://www.dtu.dk/nyheder/2012/10/pressemeddelelse_dtu-designer-nye-baeredygtige-byggematerialer-med-affald?id=04909ab2-2b71-4536-a13c-2fa84ad4b84c

Ph.d.-studerende fra DTU forsker i grønlandsk affald

Miljøingeniør og ph.d.-studerende Rasmus Eisted tæller og sorterer tomme konservesdåser og brugte kaffefiltre for at kortlægge, om der er grundlag for en bæredygtig affaldsordning i Grønland.

14. oktober 2009

http://www.dtu.dk/nyheder/2009/10/affald?id=706d4ff6-e689-42e9-adb1-cd0afe232cd9

Affald i Nordsøen skal kortlægges

Hvor meget affald flyder rundt i vandsøjlen i Nordsøen? Hvordan er det fordelt, og hvilke typer er det? Det kortlægges i nyt forskningsprojekt. ... der ellers er involveret. Det blev pludselig lidt for meget affald at håndtere uden et dedikeret projekt ... ., at næsten alt affald er plastik og kun ganske få andre ting som fx alufolie og stykker

1. oktober 2018

http://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2018/10/affald-i-nordsoeen-skal-kortlaegges?id=a53ff093-a016-438e-89e3-e6b18d941d88

Grundfos prisen til verdens førende forsker i at omdanne affald til bioenergi

Professor Irini Angelidaki modtager årets Grundfospris på baggrund af sin mangeårige forskning i at anvende mikroorganismer til energi og andre produkter.

5. oktober 2017

http://www.dtu.dk/nyheder/2017/10/grundfos-prisen-til-verdens-foerende-forsker-i-at-omdanne-affald-til-bioenergi?id=8d9ffcd6-28ba-4630-99b4-7b0c7ce3bb92

Intro (Diplomingeniør i Arktisk Teknologi)

Arktisk Teknologi er en diplomingeniørretning rettet mod arbejdet som bygningsingeniør under ekstreme klimatiske forhold. Grønland og det arktiske område er i rivende udvikling. Der skal bygges boliger og veje, der skal skaffes...

12. februar 2019

http://www.dtu.dk/uddannelse/diplomingenior/arktisk-teknologi/intro
Din søgning gav 678 resultater