Olympiader

Skal du til Olympiade? Eller er du nysgerrig på Olympiaderne?

Deltag i en olympiade - og bliv udfordret på DTU 

Hvert år får DTU besøg af danske gymnasieelever, som skal træne til biologi-, fysik- og kemiolympiaderne. Ved besøget bliver de danske gymnasieelever fagligt udfordret, kommer i kontakt med forskere og oplever et inspirerende fagligt fællesskab med andre dygtige og nysgerrige elever.  Træningen på DTU indeholder forskellige elementer, som tilrettelægges i samarbejde med tovholderne på de danske fagolympiader og indeholder undervisning, foredrag, teoretiske opgaver og praktiske udfordringer i laboratoriet. I videoen nederst på siden kan du se et klip fra træningen til biologiolympiaden. 

DTU bidrager også under de afsluttende konkurrencer. I 2013 lagde DTU hus til Den Internationale Fysikolympiade (IPhO), i 2015 stod DTU for udviklingen af én af de praktiske øvelser i forbindelse med Den Internationale Biologioplympiade (IBO), og i 2017 vil DTU lægge hus til Den Europæiske Scienceolympiade (EUSO).