Grøn kemi og teknologi

Der indledes med en kort orientering om kemistudierne på DTU. Derefter følger 2 foredrag hver af ca. 20 minutters varighed: 1. Hydrogenteknologier. 2. Anvendelse af biomasse til energi- og kemikalieproduktion.

Praktiske oplysninger

Hvor:

I det første foredrag fokuseres på brændselsceller og elektrolyse med protonledende membraner. Det andet foredrag vil blandt andet handle om anvendelsen of nye katalysatorer samt om, hvordan røggasser fra biomassefyring renses. Desuden fremvises undervisnings- og forskningslaboratorier med relation til foredragene.

Forudsætninger:

Kemi på A eller B-niveau.

Antal deltagere:

10 - 50

Udbydes i perioden:

1/2 - 20/12

Tidsforbrug:

1½ time

Tilbydes følgende dage:

Mandage, onsdage og torsdage

DTU-lærer:

Anders Riisager
E-mail: ar@kemi.dtu.dk
Institut: Institut for Kemi
Telefon: 45252233

Bestillingsansvarlig:

Ida Matilde Jeppesen
E-mail: s154670@student.dtu.dk
Institut: Studerende

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere