Fra Donora til London ¿ Katastroferne som lagde grunden til den moderne regulering af emissioner og skabte fokus på atmosfærens kemi

To store lokale luftforureningskatastrofer i hhv. Donora, USA, 1948, og London, UK, 1952, fik skabt så meget fokus på konsekvenserne af menneskelige industriaktiviteter og deres potentielle luftforening, at der i årene efter, begyndte at dukke decideret miljølovgivning op, med henblik på at begrænse udslip af partikler og sure gasser (CO2, SOX og NOX) til atmosfærens. Uden denne lovgivning havde vi i dag haft en atmosfære, hvor det ville være meget svært at få vejret. Foredraget introducerer både Donora og London katastroferne, ligesom der gives en introduktion til emissioner af partikler, CO2, SOX og NOX fra feks. kraftværker og transport. Der gives også en introduktion til udviklingen på dette felt i Danmark igennem de sidste 50-60 år. Endelig gives der en introduktion til DTUs bidrag til forbedret forbrænding og begrænsning af skadelige emissioner.

Praktiske oplysninger

Hvor:

Interaktivt foredrag via PowerPoint ¿ mulighed for diskussion af aktuelle og for eleverne relevante problemstillinger

Forudsætninger:

Primært gymnasiet

Tidsforbrug:

1 time

Tilbydes følgende dage:

Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

DTU-lærer:

Flemming Jappe Frandsen
E-mail: ff@kt.dtu.dk
Institut: Institut for Kemiteknik
Telefon: 45252883

Bestillingsansvarlig:

Anne Helene Juul
E-mail: ahj@kt.dtu.dk
Institut: Institut for Kemiteknik
Telefon: 45252836

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere