Giftige kemikalier i økosystemer

100.000 forskellige kemikalier og 3.000 forskellige aktivstoffer i medicin. Det er hvad vi omgiver os med i EU, og stofferne havner i naturen via samfundets affaldsstrømme - fx udløb fra renseanlæg eller udsivning fra deponeret affald. En række af stofferne ophobes gennem fødekæden. Og der kommer stadig flere stoffer til - senest nanopartikler. Formålet med øvelsen er at lære eleverne om giftigheden af kemikalier og deres spredning i miljøet. Eleverne laver økotoksikologiske forsøg, hvor de tester giftigheden af komplekse kemikaliecocktails. Øvelsen indeholder tværfaglighed indenfor biologi, kemi, fysik og matematik.

Praktiske oplysninger

Hvor:

Undervisningen indeholder tværfaglighed indenfor biologi, kemi, fysik og matematik. Besøget indeholder: * Oplæg om fordelingen af miljøfremmede stoffer i økosystemer med tilhørende regneøvelse samt oplæg om fastsættelse af grænseværdier. * En laboratorieøvelse i økotoksikologi, hvor eleverne laver forsøg med udvalgte kemikalier på egnede organismer. * En rundvisning i instituttets laboratorier, * En generel introduktion til miljøretningen på DTU. Øvelsen og forsøg lægger op til, at eleverne efterfølgende afleverer en obligatorisk rapport om emnet på gymnasiet.

Forudsætninger:

Eleverne skal bruge beregninger og forsøg til en obligatorisk aflevering på gymnasiet. De skal vide dette før besøget ! KUN for 3 g klasser med følgende faglige profil: Bioteknologi A/B og matematik A/B. Kemi og Fysik A/B og matematik A. Kemi og Fysik A/B og matematik B Kemi B og Fysik C og matematik A Det er desuden meget ønskeligt, at eleverne har biologi.

Antal deltagere:

15 - 55

Udbydes i perioden:

1/9 - 30/6

Tidsforbrug:

En hel dag (typisk 9.30-14.30)

Materialer:

Papir, blyant, lommeregner, evt. bærbar PC, udsendt materiale og frokost.

Tilbydes følgende dage:

Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

DTU-lærer:

Kåre Press-Kristensen
E-mail: karp@env.dtu.dk
Institut: Institut for Vand og Miljøteknologi

Kåre Press-Kristensen
E-mail: karp@env.dtu.dk
Institut: Institut for Vand og Miljøteknologi

Bestillingsansvarlig:

Kåre Press-Kristensen
E-mail: karp@env.dtu.dk
Institut: Institut for Vand og Miljøteknologi

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere