Overgangsmetallers farver (øvelsen midlertidigt udgået)

Øvelsen giver eleverne indblik i *baggrunden for farvedannelsen i overgangsmetaller * metoder til kemisk syntese * identifikation af overgangsmetaller

Praktiske oplysninger

Hvor:

Om formiddagen gives en introduktion til elektronopbygningen i d-blok metallerne og den oktaederiske ligandfeltsplitning, samt apparaturet til syntese (forelæsning, demonstrationsforsøg og grupperegning). Om eftermiddagen fremstiller eleverne selv efter en foreskrift et farvet overgangsmetalkompleks, beregner udbyttet af syntesen og karakteriserer produktet ved kvalitative forsøg og spektroskopi.

Forudsætninger:

Kemi på A eller B-niveau. Eleverne skal have en basal forståelse af det periodiske systems opbygning opnået ved undervisning på skolen. Det anbefales, at eleverne udarbejder skriftlige rapporter kort tid efter besøget.

Antal deltagere:

6 - 24

Tidsforbrug:

En hel dag på DTU.

Materialer:

Fremsendes inden besøget.

DTU-lærer:

Oliver Zinck Henriksen
E-mail: s153586@student.dtu.dk
Institut: Studerende

Bestillingsansvarlig:

Ida Matilde Jeppesen
E-mail: s154670@student.dtu.dk
Institut: Studerende

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere