SRP-øvelser

I DTU's laboratorier og værksteder kan du i forbindelse med dit studieretningsprojekt lave eksperimenter, som du kan bruge i din SRP.

Skal du skrive studieretningsprojekt (SRP)?

Går du i 3.g og skal du lave studieretningsprojekt? I november måned kan du lave SRP-øvelser, som du kan bruge i din SRP, når vi inviterer dig og andre 3.g-elever indenfor i DTU’s laboratorier og undervisningslokaler. Vores SRP-øvelser lægger op til, at du arbejder med din egen faglige vinkel, og lige præcis det, som du er optaget af i din SRP.

SRP-øvelser 2018

Hold øje med siden her, hvis du er interesseret i at udføre en SRP-øvelse i efteråret 2018. Nedenfor kan du se titlerne på dette års øvelser. I slutningen af august og senest i starten af september kan du finde de endelige beskrivelser af øvelserne her på siden. 

Spørgsmål? Send en mail til srp@dtu.dk.

Øvelsestitler

3D billeder med røntgen CT skanner

Absorption af ammoniak i vand

Bakterier i fødevarer - hvilke er der og hvor hurtigt vokser de?

Batch destillation af ethanol/vand blandinger.

Bells ulighed, et paradigmeskift til kvantemekanik

Bobler en masse

Byg din egen jordskælvssensor

Byg din egen metaldetektor

Byg dit eget mobiltelefonnet

Byg og karakteriser en optisk forstærker

Celestial Mechanics and Eclipses

Cirkulær økonomi i industrien

Computersimulering af matematisk model for magnetisme

Dagslys og energi – eksperimenter med ruders egenskaber

Den optiske fiber – lyskobling, dæmpning, polarisation, spredning, og måske ulineære fænomener

Design, assemble and characterize a telescope

Diagnosticering af brystkræft ved brug af quantitative PCR (qPCR)

Do It Yourself - MicroElectroMechanical Systems

Effekt af polymer-låg på release af lægemiddel fra mikrocontainere

Enzymkinetik med enzymer fra probiotiske bakterier

Faststof ekstraktion af fortykkelsesmidlet pektin fra citrusskaller

Funktion og anvendelser af et mikro-accelerometer

Generation of new colors of light from a tiny photonic chip

Habitat præference hos den invasive sortmundede kutling (Lab-forsøg og adfærd)

Halvlederlaseren (teori)

Here and there at the same time?

Højtemperaturbrændselsceller og elektrolyse (SOFC & SOEC)

Immunologisk bioinformatik

Infrared spectroscopy

Jordens magnetfelt og elektromagnetismens opdagelse

Kan jeg vinde hver gang - eller aldrig?

Kinetik og koblede systemer

Langsomt lys på en silicium chip

Laserfremstillede 3D mikrostrukturer

Lithium ion batterier; hvad er det indeni?

Matematiske modeller for epidemier

Measuring light emission by quantum wells

Miljøpåvirkning på den invasive sortmundede kutling (Lab-forsøg og fysiologi)

Nukleinsyre syntese og oprensning under anvendelse af automatiske fast fase metoder

Optisk Fiber, Verdens hurtigste kommunikationsredskab!

Produktion af Bioethanol

Produktkonfiguration

Se verden med en radars øjne

Solceller, spektre og SEM

The great potential of stellar spectra

Tomografi - hvordan ser vi det skjulte?

Tynd film for solceller med sputtering deponering.

Udforsk redskaberne i mikrobiologien

Vingeaerodynamik

Visualizing the fast dynamics of a small photonic device

 

Andre tilbud på DTU

Har du valgt et fag eller et emne, som ikke kan matches med SRP-øvelser på listen, eller passer tidspunkterne dig ikke, er der også andre muligheder for, at du kan komme i laboratoriet på DTU og lave en SRP-øvelse.

Det kræver dog, at du selv finder frem til og tager kontakt til det faglige miljø, der beskæftiger sig med det, du er interesseret i. Du kan starte med at lave en søgning på DTU´s hjemmeside - se søgefeltet i øverste højre. I vejledningen her, kan du få gode råd til hvad du skal gøre når du tager kontakt til en af DTU's forskere.