DTU's deltagelse i klynger og netværk

Ved at klikke på linkene nedenfor kan du læse mere om de klynger og innovationsnetværk, DTU indgår i.

 • Big Science - få kontakt med store europæiske forskningsanlæg (big science anlæg). Big Science Sekretariatet støtter også virksomhederne i forberedelsen til udbud og støtter konsortiedannelse ved matchmaking med konkrete opgaver fra big science faciliteterne.
 • BioPeople – innovationsnetværk indenfor sundheds- og biovidenskab.
 • BioValue – innovationsnetværk, hvis formål er at sikre, at Danmark er verdensførende inden for bæredygtig bioraffineringsteknologier og løsninger til fremtidens biobaserede samfund.
 • Branche- og sektorudviklingsprojekter – samarbejde med brancheorganisationer og virksomhedsklynger om at analysere og skabe overblik over sektorers fremtidige teknologiske behov og muligheder.    
 • CITIES – har fokus på forskning og innovation, der kan skabe løsninger til integrerede energisystemer i fremtidens intelligente bymiljøer.
 • CLEAN - er en energi- og miljøklynge, der gennem projekter og samarbejder skaber grøn vækst og innovation. 
 • Copenhagen Healthtech Cluster - arbejder med sund vækst muligheder på tværs af hospitals- og plejesektorerne.
 • Copenhagen Spin-outs – Copenhagen Spin-outs skaber levedygtige biotekvirksomheder baseret på offentlig bioteknologisk forskning.
 • Dansk Lyd – innovationsnetværk, der faciliterer innovation inden for lydteknologiske domæner.
 • DTUs alumnenetværk – indgang til en række aktiviteter og netværk for DTUs 40.000 alumner.
 • FoodNetwork – arbejder for at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore fødevarevirksomheder i hele landet.
 • INBIOM – innovationsnetværk inden for biomasse.
 • Infinit – innovationsnetværk inden for IT.
 • InnoByg – innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri
 • inno-MT – innovationsnetværk inden for miljøteknologi.
 • Innovative løsninger på vandområdet (VIS) - formålet er at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden ved at understøtte udviklingen af nye innovative løsninger inden for vandområdet.
 • inno-MT – innovationsnetværk inden for miljøteknologi.
 • InSPIRe Food – platform for forskningsbaseret innovation og problemløsning i fødevareindustrien.
 • iPower – har fokus på forskning og innovation i skiftet mellemforbrugsdrevet elproduktion til produktions-drevet elektricitet.
 • MADE – skal styrke produktionen i Danmark gennem konkrete forsknings- og innovationsprojekter, netværksdannelse, uddannelse og som døråbner til internationale forskningsmiljøer.
 • MedTech Innovation - innovationsnetværk som faciliterer vækst i den danske medicoteknologiske branche.
 • Offshoreenergy.dk – innovationsnetværk for offshore industrien, herunder olie og gas, offshore vindenergi, det offshore maritime område og bølgeenergi.
 • Patient@home – forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og services til særligt rehabilitering og monitorering i den offentlige danske sundhedssektor.
 • PlastNet – innovationsnetværk med fokus på at fremme og innovere anvendelsen af plast indenfor og på tværs af brancher.
 • RoboCluster – innoverer, udvikler og applikerer robot‐ og automationsteknologier gennem samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og private virksomheder.
 • Smart Innovation - Igennem Smart Innovation udvikler din virksomhed et højteknologisk koncept eller en prototype i tæt samarbejde med forskere, innovationskonsulenter og forretningsrådgivere.
 • Transportens Innovationsnetværk – netværk med fokus på bæredygtige og innovative løsninger inden for transportområdet.
 • Vand i Byer – partnerskab, der adresserer udfordringen omkring tilpasning af byer til et ændret klima.
 • VE-NET – innovationsnetværk på energiområdet med fokus på at styrke mulighederne for at øge anvendelsen af vedvarende energi og –teknologier i alle dele af det danske energisystem.

 

Kontakt

Stine Kruse
Teamleder, Klynger/Netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 78 48