Forskningsbaseret rådgivning til staten

DTU's forskningsbaserede rådgivning til staten sker under såkaldte strategiske rammeaftaler. Opgaverne omfatter blandt andet rådgivning og risikovurderinger, beredskab, overvågning og kortlægning. Det kan for eksempel være rådgivning vedrørende grænseværdier for hormonforstyrrende stoffer eller opmåling og overvågning af Grønlands indlandsis.

Rammeaftalerne har et langsigtet perspektiv og danner grundlag for et strategisk samarbejde, hvor DTU leverer ydelser til langsigtet understøttelse af specifikke forvaltningsområder hos myndighederne.

Finansieringen af rammeaftalerne om forskningsbaseret rådgivning indgår som en del af finanslovprocessen. DTU har i dag rammeaftaler med Miljø- og Fødevareministeriet, Transportministeriet, Energi- Forsynings- og Klimaministeriet, Udenrigsministeriet samt Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.

DTU’s overordnede styring af rammeaftalerne ligger i Afdeling for Innovation og Sektorudvikling, mens den daglige ledelse og faglige opgaveløsning varetages af DTU's institutter.

Læs mere om de enkelte rammeaftaler ved at klikke på boksene nedenfor.