Virksomheder

For DTU er det afgørende, at vores forskningsresultater giver værdi for samfundet i form af vækst, nye vidensbaserede virksomheder og arbejdspladser. Vi samarbejder med etablerede virksomheder om at udvikle nye produkter eller optimere produktionen, og vi har et af de mest veludbyggede økosystemer for innovation og entreprenørskab blandt tekniske universiteter i Europa.
 
Chip

Et samarbejde med DTU giver din virksomhed adgang til forskningsbaseret viden, der kan være med til at skabe øget vækst, udvikling og innovation. Viden fra DTU kan være med til at skabe nye produkter eller optimere produktionen i både nyetablerede og eksisterende virksomheder

Læs mere om erhvervssamarbejde
DTU Skylab

DTU har et af de mest veludbyggede økosystemer for innovation blandt tekniske universiteter i Europa, og vores målrettede indsats for at understøtte innovation og entreprenørskab skaber store værdier i form af ny teknologi, arbejdspladser og nye virksomheder.

Læs mere om innovation og entreprenørskab

DTU tilbyder adgang til en lang række avancerede forskningsfaciliteter, som din virksomhed kan bruge til teknologi-, produkt- og produktionsudvikling.

stud_ kat_ 06_2_009512_jpg
Skal din virksomhed bruge en ingeniørstuderende til en stilling eller et projekt, eller vil du gerne brande din virksomhed over for studerende på DTU?
Ledning

Som virksomhed kan du få adgang til forskningsresultater og opfindelser fra DTU ved at indgå en salgs- eller licensaftale.

Fakta om Innovation og entreprenørskab på DTU

Kommercialisering

Erhvervssamarbejde

Studenterinnovation

60 start-ups i 2017
10% produktivitetsstigning
efter DTU-samarbejde
55% kandidatspecialer
med virksomheder i 2015
123 opfindelser i 2017 1000+ aftaler
med virksomheder pr. år
50 studenter startups i 2017
190+ aktive kontrakter 390+ sampublikationer 59.000+ besøgende
i DTU Skylab i 2017