DTU CasMat

Adgang til forskningsfaciliteter

Mangler din virksomhed de nødvendige faciliteter til teknologi-, produkt- eller produktionsudvikling? DTU tilbyder virksomheder adgang til værksteder, laboratorier og højt specialiseret udstyr.

Eksempler på udstyr, som din virksomhed kan få adgang til:

  • Udstyr til mekanisk testning og optimering af materialers egenskaber og udvikling af nye materialer
  • Elektrodynamisk shaker til feltforsøg. Anvendt til bl.a. City-tunnelen i Malmø.
  • Specielle softwareprogrammer til analyse, modellering, simulering og design.
  • Hevesy Laboratoriet på DTU Nutech, som kan hjælpe dig med isotopproduktion eller mærkning af biologisk relevante molekyler, biologiske forsøg samt præklinisk og klinisk afprøvning, herunder bestemmelse af biodistribution og pharmakokinetik.
  • DTU's Center for Elektron Nanoskopi (DTU CEN), som omfatter verdens kraftigste samling af supermikroskoper. Faciliteterne ved DTU CEN kan anvendes til at designe nye materialer til gavn for miljø, produktion, energi og transport.
  • DTU Danchip, hvor man kan fremstille komponenter baseret på mikro- og nanostrukturerede materialer til brug i både forskning og industrielle produkter. Her har du mulighed for at forfølge dine idéer til nye produkter og tillige gennemføre den første produktion i et kvalitetssikret miljø.
  • DTU Skylab er et nyt innovationsværksted til de studerende på DTU, som stilles gratis til rådighed og hvor de studerende kan få råd og vejledning om virksomhedsprojekter, start af egen virksomhed og om bygning af egne prototyper.
  • DTU Link er en inkubator, der faciliterer innovation og samarbejde på tværs af forskere, SMV’er og start-ups i Region Sjælland.

Sådan gør du

Vil du høre mere om mulighederne for at leje DTU’s forskningsfaciliteter, kan du kontakte Irene Bang Møller, Afdelingen for Forskning og Relationer.

Faciliteter på DTU’s institutter

DTU’s institutter råder over en række fagspecifikke faciliteter, som også kan lejes af virksomheder. Du kan læse mere om faciliteterne på institutternes hjemmesider.

Insitutter og centre