Anders Baun

Anders Baun

Professor

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 115, rum 206

Tlf.
Mobil
Fax 45 93 28 50
E-mail abau@env.dtu.dk
Personlig hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Risikovurdering | Kemikalier | Nanoteknologi | Nanomaterialer | Nanopartikler | Økotoksikologi | Pesticider

DTU Profil

Anders Baun (ANB) forsker i nanoprodukters indflydelse på mennesker og miljø, når vi fremstiller, anvender og skaffer os af med nanoprodukter. Et af ANB's andre forskningsområder er miljøfremmede stoffers effekt og påvirkning på grundvand, overfladevand og regnvand. ANB er specialist i risikovurdering af kemikalier med særlig vægt på nanomaterialer.

Egen profil

 

Anders Baun er professor i riskovurdering af nanomaterialer. Han er specialist i risikovurdering af kemikalier med særligt fokus på nanomaterialers mulige miljøpåvirkninger. Han er kemiingeniør (civil, 1994) og har en Ph.D. grad i miljøkemi og økotoksikologi (1998). Hans forskning har omhandlet effekter af miljøfremmede stoffer i forskellige dele af miljøet (fx i grundvand, overfladevand, regnvand), og siden 2005 har han forsket irisikovurdering af nanomaterialer. For denne forskning modtog han i 2008 Danmarks største miljøpris på 250.000 kr fra Aase og Ejnar Danielsens Fond, og i 2011 Statoil Prisen.