Jesper Larsen

Jesper Larsen

Professor MSO/Afdelingsleder

DTU MANAGEMENT ENGINEERING
DTU Management Engineering

Management Science
Transport DTU

Danmarks Tekniske Universitet

Produktionstorvet

Bygning 424, rum 211

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 93 23 73
E-mail jesla@dtu.dk
ORCID 0000-0002-9119-3586
Personlig hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Operationsanalyse | Mandskabsplanlægning | Ruteplanlægning | Optimering i luftfartsindustrien | Optimering i transportindustrien

Jesper Larsen er cand.scient i datalogi fra 1995 fra Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Han fik sin ph.d. i operationsanalyse i 1999 fra Danmarks Tekniske Universitet, hvor han nu er professor ved institut for Systemer, Produktion og Ledelse.

Jesper er pt. formand for den nordiske sektion i Mathematical Programming Society, redaktør for det danske nyhedsbrev i operationsanalyse (ORbit), og medlem af bestyrelsen for den europæiske sammenslutning af OR-selskaber (EURO).

Undervisningsmæssigt har Jesper ansvaret for kurset i heltalsprogrammering ligesom han underviser i advancerede metoder  ifm. praktisk anvendelse af operationsanalyse. Han er desuden siden 1. september 2009 studieleder for DTUs kandidatuddannelse i planlægning, innovation og ledelse.

Hans interesser er primært optimering indenfor jernbane, luftfart og landtransport, samt automatisk planlægning i sundhedssektoren. Jesper er forfatter på en rækker faglige artikler og er brugt som referee på en lang række af de vigtigste tidsskrifter indenfor operationsanalyse. Han har deltaget i mange optimeringsprojekter med industripartnere indenfor luftfart (Københavns Lufthavne, British Airways, SAS), jernbane (DSB, DSB S-tog og Deutsche Bahn), landtransport (Transvision og Logis) samt sundheds-,  pleje- og medicinalsektoren (Avaleo, Novo Nordisk).