Per Ambus

Per Ambus

Forskningsspecialist

DTU KEMITEKNIK
Institut for Kemiteknik

ECO

Danmarks Tekniske Universitet

Frederiksborgvej 399

Bygning 309

4000 Roskilde

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
CV
Loading

Profil

Per Ambus (PA) forsker i kulstof og kvælstofs biogeokemiske kredsløb og transportveje i jord og planter med fokus på at studere interaktionen mellem arealanvendelse og klimaforhold. PAs forskning har til formål dels at frembringe viden for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af forskellige arealanvendelser, herunder skov- og landbrug samt produktion af energibiomasse med fokus på udledning af drivhusgasser og omsætning af næringsstoffer i jordmiljøet, dels at belyse effekten af de globale ændringer i atmosfæren og klimaet på biologiske processer i jord og planter.