Karl Pedersen

Karl Pedersen

Professor

DTU VETERINÆRINSTITUTTET
Veterinærinstituttet

Sektion for Bakteriologi, Patologi og Parasitologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bülowsvej 27

1870 Frederiksberg C

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Zoonoser | Salmonella | Antibiotikaresistens | Bakteriel typning | Campylobacter | Fødevaresikkerhed

Som leder af Zoonoselaboratoriet arbejder jeg med påvisning, typning og resistensbestemmelse af mikroorganismer, som fra fødevarer og husdyr kan overføres til mennesker og forårsage sygdom.

Jeg er uddannet dyrlæge fra 1985 med en ph.d. i Veterinær Mikrobiologi fra 1991. I mange år har jeg arbejdet med infektiøse sygdomme hos husdyr, især fjerkræ, opdrætsfisk, pelsdyr og kæledyr.

Nu er det zoonoserne, det gælder, hvor vi i Zoonoselaboratoriet blandt andet varetager påvisning, serotypning og genotypning af Salmonella, påvisning og karakterisering af Campylobacter, og resistensbestemmelse af forskellige bakterier med henblik på valg af behandling til dyr, risikovurdering eller resistensovervågning.

Laboratoriet varetager referencelaboratorie funktioner og arbejder efter kvalitetssikrede metoder, hvoraf nogle er akkrediterede.