Yvonne Agersø

Yvonne Agersø

Seniorforsker

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi

Danmarks Tekniske Universitet

Søltofts Plads

Bygning 221, rum 204

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 35 88 63 41
E-mail yvoa@food.dtu.dk
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Antibiotika resistens, horizontal genoverførsel, konjugative transposons, gen diversitet, evolution

Antibiotikaresistens er et stigende problem, derfor er det vigtigt at vide mere om, hvordan resistens opstår udvikles og spredes mellem bakterier og forskellige miljøer.

Jeg er ansat som seniorforsker in forskningsgruppen for antibiotikaresistens og molekylær epidemiologi i afdeling for fødevaremikrobiologi og risikovurdering. Jeg har en bred erfaring i mange områder indenfor bakteriologi specielt antibiotikaresistens og zoonotiske bakterier. Min forskning har været koncentreret om spredning af antibiotikaresistens i forskellige miljøer såvel som via fødevareproduktionskæden til mennesker. Dette inkluderer karakterisering af nye resistensgener, karakterisering af mobile elementer, horizontal genoverførsel og evolution/diversitet af resistensgener i forskellige bakterier og miljøer. De seneste år har arbejdet også inkluderet international spredning af resistens gener og zoonotiske bakterier.

Mit arbejde inkluderer opgaver indenfor: Rådgivning (nationalt og internationalt), overvågningsprogrammer for resistens i fødevarer og dyr (inkl. MRSA og ESBL), projektledelse, undervisning og vejledning.