Alle uddannelsesretninger alfabetisk

Akvatisk Videnskab og Teknologi (Kandidat)
Anvendt kemi (Kandidat)
Arktisk Teknologi (Diplomingeniør)
Bioinformatik og Systembiologi (Kandidat)
Bioteknologi (Bachelor)
Bioteknologi (Kandidat)
Byggeri og Infrastruktur (Diplomingeniør)
Byggeteknologi (Bachelor)
Byggeteknologi (Kandidat)
Bygningsdesign (Bachelor)
Bygningsdesign (Diplomingeniør)
Bygningsdesign (Kandidat)
Bæredygtig Energi (Kandidat)
Design og Innovation (Bachelor)
Design og Innovation (Kandidat)
Digitale Medieteknologier (Kandidat)
Eksport og Teknologi (Diplomingeniør)
Elektrisk Energiteknologi (Diplomingeniør)
Elektroteknologi (Bachelor)
Elektroteknologi (Diplomingeniør)
Elektroteknologi (Kandidat)
Farmateknologi (Kandidat)
Fotonik (Kandidat)
Fysik og Nanoteknologi (Bachelor)
Fysik og Nanoteknologi (Kandidat)
Fødevaresikkerhed og -kvalitet (Diplomingeniør)
Fødevareteknologi (Kandidat)
General Engineering (Bachelor)
Geofysik og Rumteknologi (Bachelor)
Geofysik og Rumteknologi (Kandidat)
Industriel Økonomi og Teknologiledelse (Kandidat)
Informationsteknologi (Kandidat)

IT-elektronik (Diplomingeniør) 
IT og Økonomi (Diplomingeniør)
Kemi- og Bioteknik (Diplomingeniør)
Kemi og Teknologi (Bachelor)
Kemisk og biokemisk teknologi (Kandidat)
Kemiteknik og International Business
Konstruktion og mekanik (Kandidat)
Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering (Bachelor)
Lyd og akustisk teknologi (Kandidat)
Maskinteknik (Diplomingeniør)
Matematisk modellering og computing (Kandidat)
Matematik og Teknologi (Bachelor)
Materiale- og Procesteknologi (Kandidat)
Medicin og Teknologi (Bachelor)
Medicin og Teknologi (Kandidat)
Miljøteknologi (Kandidat)
Mobilitet, Transport og Logistik (Diplomingeniør)
Netværksteknologi og IT (Bachelor)
Olie- og Gasteknologi (Kandidat)
Proces og Innovation (Diplomingeniør)
Produktion (Diplomingeniør)
Produktion og Konstruktion (Bachelor)
Softwareteknologi (Bachelor)
Softwareteknologi (Diplomingeniør)
Strategisk Analyse og Systemdesign (Bachelor)
Sundhedsteknologi (Diplomingeniør)
Teknisk Biomedicin (Bachelor)
Telekommunikation (Kandidat)
Transport og Logistik (Kandidat)
Vand, Bioressourcer og Miljømanagement (Bachelor)
Vindenergi (Kandidat) 
 

Undervisning
DTU indgår i uddannelses-samarbejder med andre danske universiteter. Det betyder, at du kan kombinerer din uddannelse med komptencer fra medicin, økonomi mv. Se hvilke danske universiteter DTU samarbejder med.
Verden
DTU tilbyder en række internationale uddannelser i samarbejde med vores udenlandske samarbejds-universiteter. Læs mere om dine muligheder for en tværfaglig uddannelse.