Adgangskrav

For at kunne blive optaget på DTU skal du have en adgangsgivende eksamen. Du kan også søge om dispensation eller blive betinget optaget, hvis du ikke opfylder adgangskravene. 

Adgangsgivende eksaminer

Du kan søge om optagelse på DTU, hvis du har en adgangsgivende uddannelse/eksamen. Bemærk, at du skal have bestået din uddannelse/eksamen inden ansøgningsfristen.

Se oversigten over adgangsgivende uddannelser/eksaminer

Niveaukrav til DTU's bachelor- og diplomingeniøruddannelser

På den enkelte uddannelse er der krav om specifikke fag på bestemte niveauer, som skal være bestået, for at du kan blive optaget på uddannelsen. 

Se specifikke adgangskrav for de enkelte uddannelser

Dispensation for adgangskrav

Du kan under visse betingelser blive optaget på DTU, selvom du ikke har en adgangsgivende eksamen, eller selvom der er et specifikt adgangskrav, du ikke opfylder.

Læs mere om dispensation for adgangskrav

Betinget optagelse

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil søge ind på, har du mulighed for at blive betinget optaget på uddannelsen.  

Se, hvad betinget optagelse betyder for dig

Udenlandsk eksamen

En lang række udenlandske eksaminer er adgangsgivende til DTU. Vær opmærksom på krav om dansk og særlig ansøgningsfrist.

Se en oversigt over udenlandske adgangsgivende eksaminer 

Udenlandsk statsborger

For studerende, der ikke er danske statsborgere, gælder der særlige regler for betaling.

Læs om reglerne for udenlandske statsborgere