Dispensation for adgangskrav

Optagelse uden en adgangsgivende eksamen
Du kan under visse betingelser blive optaget på DTU, selvom du ikke har en adgangsgivende eksamen. For at kunne gøre det, skal du have opnået de nødvendige kvalifikationer ad anden vej. Du kan altså ikke søge om fritagelse fra adgangskravene.

For at søge dispensation for adgangskravet om en adgangsgivende eksamen, skal du med egne ord beskrive, hvordan du mener at have opnået kvalifikationer, der svarer til adgangskravene. Du skal uploade din dispensationsansøgning til din elektroniske ansøgning sammen med relevant dokumentation.

Du skal senest d. 5. juli opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse du søger ind på, for at kunne søge om dispensation for kravet om en adgangsgivende eksamen. 

Du kan ikke på forhånd få svar på, om din dispensationsansøgning vil blive imødekommet. Alle dispensationsansøgninger vurderes og besvares individuelt.

D
u skal søge inden kvote 2-fristens udløb, dvs. senest d. 15. marts kl. 12., hvis du søger uden at have en adgangsgivende eksamen.

Dispensation for de specifikke adgangskrav 

Det er ikke muligt, at søge om fritagelse for de specifikke adgangskrav. Hvis du mangler at opfylde et eller flere af de specifikke adgangskrav henviser vi til supplering. Du kan kun søge om dispensation for de specifikke adgangskrav, hvis du opfylder kravene ved f.eks. anden videregående uddannelse, hvor du har taget fag på samme eller højere niveau. Dispensationsansøgning skal være vedlagt en Individuel Kompetencevurdering (IKV), der dokumenterer, at du har kompetencer svarende til det eller de fag, du søger dispensation for.