Foto: Søren Kristensen

Bygningsdesign

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B / Geovidenskab A
Kemi C / Bioteknologi A 

Dansk A
Engelsk B

Sådan søger du

Bygningsdesign

Intro

Der er hårdt brug for ingeniører, der kan samarbejde med arkitekter og andre faggrupper om design af energieffektive bygninger, byggekomponenter og byggesystemer. Som det ser ud nu, anvendes 40 % af energiforbruget i EU til drift af bygninger, og samtidig bruger vi alt for megen energi og alt for mange ressourcer, når vi bygger. Målet er derfor, at alle nyopførte huse skal være tæt på nul-energi-bygninger ved udgangen af 2020. 

En bæredygtig uddannelse 

Bygningsdesign er en studieretning med fokus på design, energi, konstruktion og bæredygtighed. I løbet af studiet bliver du undervist i naturvidenskabelige fag, som giver dig grundlæggende færdigheder inden for matematik, fysik, materialer og geometri – og i teknologiske fag, som giver dig den nødvendige tekniske viden om bygningers indeklima, energibehov og konstruktioner. Alt sammen kvalifikationer, du har brug for, hvis du vil være med til at reducere vores energiforbrug og CO2-udledning. 

Kreativt og tværfagligt samarbejde 

Undervejs i uddannelsen får du en solid viden om designmetoder, så du kan indgå i et kreativt samarbejde med f.eks arkitekter om at udvikle designløsninger fra første fase, når nye bygninger skal projekteres, eller nye komponenter skal udvikles. Igennem hele studiet indgår designopgaver som et centralt element. Designopgaverne udføres på tværs af tekniske discipliner.

Fremtiden

Hvis du fortsætter på DTU, kan du f.eks. læse videre til civilingeniør i bygningsdesign og få en uddannelse, der er særligt målrettet de tidlige faser i designprocessen, hvor bygningers overordnede funktion og udformning besluttes. Civilingeniører i bygningsdesign får arbejde hos rådgivende ingeniørfirmaer og i byggeindustrien, men også på arkitekttegnestuer, hos større bygherrer og i den offentlige forvaltning.

Bachelorstudieleder

Toke Rammer Nielsen
DTU Byg
Bygning 118
2800 Lyngby
email: trn@byg.dtu.dk
tlf. 452518 60

 

Studievejlednignen på DTU

I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om alt fra uddannelsesvalg og optagelse til dine muligheder, mens du
studerer.

Brochure om uddannelsen

Download brochure om uddannelsen her.