Foto: Mikkel Adsbøl

Diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen varer 3½ år inklusive et halvt års praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Uddannelsen er en erhvervsrettet, anvendelsesorienteret og tværfaglig uddannelse.
 

Læs mere om Diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniørretninger

Lyngby og Ballerup Campus

Diplomingeniøruddannelsen på DTU foregår i Lyngby og i Ballerup. Læs mere om studielivet på DTU og de to campusser og se hvilke studielinjer, som undervises hvor.
 
 

Få en god studiestart på DTU
Starter du dit studium på DTU, så kan du finde en masse oplysninger om studiestarten her. På DTU bliver du en del af et fagligt og socialt fællesskab med over 9.000 andre studerende.
Diplomingenoer

DTU-ingeniører udvikler, rådgiver, opfinder og forsker inden for alt fra rumfart til broer. Mulighederne er mange med en uddannelse fra DTU.

 

DTUavisens saernummer til aabent hus 2016

I dette særnummer af DTUavisen fra 2016 kan du møde studerende fra DTU, og blive inspireret til dit studievalg.