Diplomuddannelser

Diplomuddannelserne er for dig, som ønsker at styrke dine kompetencer indenfor den profession, du allerede har erhvervserfaring fra eller udvide dine faglige kompetencer inden for helt nye fagområder. Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser målrettet voksne.

Diplomuddannelserne er tilrettelagt, så dine reelle muligheder for at kombinere uddannelse og din fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet bliver optimale. Se mere om, hvordan uddannelserne er tilrettelagt på diplomuddannelsernes selvstændige hjemmeside.

Sammensætning af moduler

Fælles for alle diplomuddannelserne er, at de er sammensat af en række obligatoriske moduler og tilvalgsmoduler, og at de bliver afsluttet med et afgangsprojekt. Strukturen giver dig mulighed for, at du kan tone din diplomuddannelse, så den passer til dine interesser og karrieremål.
En samlet diplomuddannelse er normeret til 60 ECTS-point. Du kan læse samtlige moduler som enkeltkurser med en afsluttende eksamen.

Optagelseskrav

Vil du gerne tage en diplomuddannelse, skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Desuden skal du have mindst  to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Du kan læse mere om de enkelte diplomuddannelsers indhold i menuen til venstre.


Kontakt DTU Diplom

Center for Videreuddannelse

Telefon 35 88 51 00 - cv@diplom.dtu.dk