Projektledelse

Diplomuddannelsen i projektledelse fokuserer på discipliner som planlægning, styring og opfølgning på forskellige typer af projekter.

Du får indsigt i og forståelse af samspillet mellem organisation og projekt. Samtidig udvikler du dine personlige kompetencer som projektleder, så du selvstændigt kan lede projekter og projektdeltagere professionelt på strategisk, taktisk og operationelt niveau i organisationen.

Projektmetoder, værktøjer, kommunikation og forandringsledelse 

Når du har gennemført uddannelsen, er du klædt på til at lede og coache projektgruppedeltagere. Du kan udvælge og anvende projektværktøjer og projektmetoder i forbindelse med at etablere, analysere, styre, rapportere og dokumentere projekter fra idéfasen og til overdragelses- og evalueringsfasen med en forretningsmæssig forståelse.

Du får en helhedsforståelse og ledelsespraksis 

Undervisningen tager udgangspunkt i dine egne erfaringer med projektarbejde og projektledelse. Teorierne bliver koblet til relevante og aktuelle problemstillinger fra dine egne erfaringer. Tilgangen er med til at give dig en helhedsforståelse af projektledelsesområdet gennem undervisning, casearbejde, diskussion og refleksion, så du kan indgå i et tværfagligt og fagligt samarbejde. 

Via linket  kommer du over til DTU Diploms hjemmeside, hvor du finder alle informationer diplomuddannelsen. Udannelsen foregår på Ballerup Campus.

 
Har du spørgsmål?

Skriv til Lektor Bjarke Nielsen. Ring på tlf. 93511188.