Fra laboratoritekniker til Corporate Project & HSE Manager

Bo Ritsmar har arbejdet med arbejdsmiljø i tyve år. Derfor syntes han, at det var på tide, at få et officielt papir på sine kvalifikationer, så han gik i gang med DTU’s masteruddannelse i miljø- og arbejdsmiljøledelse. Masteruddannelsen blev springbrættet til en ny jobtitel i det samme firma.

Bo Ritsmar begyndte i 1993 som laboratorietekniker hos Novo Nordisk. Her arbejdede han med syntesekemi i otte år. Samtidig var han meget opmærksom på at opkvalificere sig, så han læste på DTU, Københavns universitet og den farmaceutiske højskole mod en mastergrad i kemi.

Miraklet i Måløv

”Samtidig var jeg også engageret i arbejdsmiljøarbejdet på Novo Nordisk. Jeg blev involveret i det, som sidenhen er blevet kaldt for ”Miraklet i Måløv”, hvor Novo Nordisk i Måløv i en periode fik dispensation til at udfase den hidtidige måde at arbejde med arbejdsmiljø på,” fortæller Bo og forklarer, ”det nye var, at arbejdsmiljørepræsentanten refererede direkte til det enkelte områdes ansvarlige leder, og via denne struktur fik elimineret den sidevognseffekt, som den traditionelle opbygning af arbejdsmiljøarbejdet kan resultere i. Projektet dannede grundlag for den måde myndighederne i dag anbefaler, at en arbejdsmiljøorganisation er opbygget på.”

Fusionering og fyringsrunde fik sat fokus på HR og arbejdsmiljø

Efter otte år hos Novo Nordisk blev Bo kontaktet af et firma, der dengang hed Pantheco. De tilbød Bo en stilling, hvor jobbet blandt andet bestod i at opbygge en arbejdsmiljøstruktur i firmaet. ”Jeg sagde ja til deres jobtilbud. Arbejdet i Pantheco var stadigvæk todelt mellem arbejdet med syntesekemi og med miljø og arbejdsmiljø,” fortæller Bo.

Pantheco blev på et tidspunkt fusioneret til det firma, der i dag hedder Santaris Pharma og ligger i Hørsholm. I løbet af den proces kom arbejdet med arbejdsmiljø til at fylde mere og mere. Der kom flere og flere HR-relaterede opgaver. I forbindelse med en større fyringsrunde, hvor 40 procent af de daværende medarbejdere blev fyret, var det netop samspillet mellem HR og arbejdsmiljørelaterede udfordringer, der kom i spil i forhold til at få firmaet samlet igen. 

Papir på kompetencerne

”På det tidspunkt havde jeg efterhånden arbejdet seriøst med arbejdsmiljø i godt tyve år, men jeg havde ikke noget papir på mine kompetencer indenfor området,” fortæller Bo. ”Masteruddannelsen i miljø- og arbejdsmiljøledelse virkede til at være lige den form for efteruddannelse, jeg havde behov for”. 

Bo besluttede sig for at tage en masteruddannelse i miljø- og arbejdsmiljøledelse. Ledelsen i Santaris Pharma bakkede ham op. ”Vi lavede et arrangement, hvor jeg selv betalte for noget af uddannelsen, mens Santaris Pharma også betalte for en del af uddannelsen,” forklarer Bo.

Nye redskaber og teorier lige til at bruge                                                    

”Holdet jeg var en del af var også meget entusiastiske. Vi var allesammen meget på i undervisningen, så vi krævede også meget af hinanden,” fortæller Bo og forklarer, ”egentlig havde jeg forventet, at jeg skulle gennemgå en sådan lidt tilbagelænet formalisering af det, som jeg allerede vidste og havde erfaringer med. Men der blev jeg klogere allerede efter de første timer på første undervisningsdag. Det var spændende gennem undervisningsforløbet at få forståelse for, hvad det er for mekanismer, der gør sig gældende i sådan noget som forandringsledelse. Vi kunne allesammen gå tilbage til vores arbejdspladser og bruge det, vi havde lært på TML, med det samme.”

Det viste sig at blive to ret hårde og meget intense år med en stor ekstra arbejdsmæssig belastning. På samme tid gav studiet ny viden og nye bud på arbejdsmetoder. ”De to år gav mig nogle nye redskaber og samtidig en forståelse og indsigt i, hvilken betydning teorierne omkring arbejdsmiljøledelse har igennem det daglige arbejde. Jeg har fået en indsigt i de mere uformelle ledelsessystemer og dynamikker, der er mellem ledelsen og medarbejderne på en arbejdsplads,” siger Bo.

Ny masteruddannelse endte med nyt job

”Da jeg blev færdig med masteruddannelsen, blev jeg tilbudt en stilling som Corporate Project & HSE Manager hos Santaris Pharma. HSE står for Health, Safety og Environment - på dansk bruger man titlen miljø- og arbejdsmiljøleder. Så på det personlige plan gav min efteruddannelse og min nye mastergrad i miljø- og arbejdsmiljøledelse mig mulighed for at avancere i Santaris Pharma,” fortæller Bo og fortsætter, ”jeg mener at masteruddannelsen har klædt mig rigtigt godt på i forhold til i dag at sidde direkte med de endelige beslutninger indenfor miljø- og arbejdsmiljøområdet.”

 

 

Kontakt TML

Ring på 45256043

Skriv til TML på tml@dtu.dk

Læs mere om masteruddannelsen i miljø-og arbejdsmiljøledelse på tml.dtu.dk.