Deltagerbetaling

Når du læser på tompladsordningen, skal du betale for undervisning og eksamen. Deltagerbetalingen omfatter både deltagelse i undervisning og deltagelse i eksamen. Deltagerbetalingen omfatter ikke udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen vil blive opkrævet en gang pr. semester. Betalingsfristen fremgår af den faktura, du får tilsendt. Når deltagerbetalingen er gennemført, er tilmeldingen bindende.

Du kan derfor ikke få deltagerbetalingen refunderet, hvis du ønsker at afbryde dit kursus/din uddannelse. DTU forbeholder sig retten til at afmelde deltagere, som ikke har betalt.
 
Deltagerbetalingens størrelse afhænger af:

  • Dit statsbogerskab
  • Antal ECTS-point

Deltagerbetalingen er kr. 1060,- pr. ECTS-point. Minimumstaksten for et kursus ved DTU er kr. 5300,-.

For diplomuddannelserne er priserne anderledes. Klik her og se en oversigt over priserne.

For specialkurser/projekter er prisen kr. 1896,- pr. ECTS-point.

Ph.d. kurser prissættes som udgangspunkt med kr. 1896,- pr ECTS-point, enkelte ph.d. kurser kan være prissat højere. 

Nedenfor kan du læse mere om, hvor meget du skal betale for at følge et kursus.

Deltagerbetaling for danske statsborgere

I kursuskataloget kan du finde en beskrivelse af de forskellige kurser, DTU udbyder. Prisen for kurset fremgår af beskrivelsen.
Gæstestuderende skal som hovedregel ikke betale for at deltage i undervisning og eksamen.

HD-studerende skal dog betale for at deltage i undervisning og eksamen, selvom de kan meritoverføre kurserne fra DTU til HD-uddannelsen. Det skyldes, at HD-uddannelsen i forvejen er en del af de videregående uddannelsesinstitutioners tilbud under deltidsuddannelse.

Deltagerbetaling for ikke-danske statsborgere, som kommer fra EU-lande/EØS-lande

Priserne er som for danske statsborgere

Når du søger om at blive optaget på et kursus under DTU's deltidsuddannelse, skal du indsende en kopi af din opholdstilladelse, ligesom du skal indsende dokumentation for dit statsborgerskab.

Deltagerbetaling for ikke-danske statsborgere, som kommer fra ikke-EU lande/ikke-EØS lande

Hvis du ikke er dansk statsborger, og samtidigt kommer fra et ikke-EU land/ikke-EØS land, bliver du som hovedregel afkrævet en studieafgift ud over deltagerbetalingen. Studieafgiften bliver opkrævet kursus for kursus. Studieafgiften er kr. 836,- pr. ECTS-point.

I kursuskataloget  kan du finde en beskrivelse af de forskellige kurser, DTU udbyder. Prisen, der fremgår af beskrivelsen, inkluderer ikke studieafgiften.

Når du søger om at blive optaget på et kursus under DTU's deltidsuddannelse, skal du indsende en kopi af din opholdstilladelse, ligesom du skal indsende dokumentation for dit statsborgerskab.

Undtagelse fra reglen om studieafgift

Nedenstående ikke-EU borgere/ikke-EØS borgere bliver ikke afkrævet studieafgift for kurser under DTU's heltidsuddannelser. De vil dog blive afkrævet deltagerbetaling:

  • Studerende, som har fået en tidsubegrænset eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige.
  • Studerende, som har fået en statsfinansieret friplads med stipendium efter § 19 stk. 6 i lov om universiteter.
  • Studerende, som har statsborgerskab i både et EU-land/EØS-land og et ikke-EU land/ikke-EØS-land.

 

Kontakt DTU Efteruddannelse

Telefon 45254525

Mail efteruddannelse@dtu.dk