Adgangskrav

Alle, der opfylder DTU-uddannelsernes almindelige adgangskrav, kan umiddelbart blive indskrevet som gæstestuderende på DTU. Hvis du har opnået tilsvarende kvalifikationer på andre måder, har du dog også mulighed for at blive indskrevet.

For at kunne blive indskrevet som gæstestuderende på DTU skal du indsende en forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen er et dokument fra din egen uddannelsesinstitution om, at de kurser, du ønsker at tage, kan meritoverføres til din uddannelse. Du er først endeligt tilmeldt kurser som gæstestuderende, når du har indsendt din forhåndsgodkendelse.

Nogle af DTU's kurser har deltagerbegrænsning, hvilket fremgår af kursusbeskrivelserne i kursusbasen. Disse kurser kan gæstestuderende kun få plads på, hvis det efter tilmeldingsfristen viser sig, at kurserne ikke er fyldt op af DTU's heltidsstuderende. Du skal desuden være opmærksom på, at du som gæstestuderende kun kan søge om at blive optaget på kurser, hvor der i kursusbeskrivelsen er anført "Kurset udbydes under tompladsordningen".