Eksamen

Når du er tilmeldt undervisningen, bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Du kan afmelde dig en eksamen 15 hverdage før første dag i eksamensperioden. Efter afmeldingsfristen tæller tilmeldingen som et eksamensforsøg. Du skal være opmærksom på, at du skal være tilmeldt undervisningen for at kunne gå til eksamen, men du bestemmer selv, om du vil følge undervisningen.

Du har tre på hinanden følgende eksamensforsøg til hvert kursus. Du kan ikke tilmelde dig reeksamen i kurser, du har bestået, dvs. kurser hvor du har opnået bedømmelsen 02 eller derover (7-trins skalaen). 

Du har krav på, at der bliver afholdt eksamen i et kursus, selvom der ikke har været afholdt undervisning i kurset, hvis du er dumpet i kurset i det foregående semester, eller hvis du er registreret som syg ved eksamen i det foregående semester.

Du skal kontakte Studiedriften, hvis du vil tilmelde dig reeksamen. 

Tilmelding til reeksamen ligger på fastlagte tidspunkter:

Vintereksamen: 15. oktober - 1. november
Sommereksamen: 1. april - 15. april

Kontakt

Afdelingen for Uddannelse og Studerende
Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101 A
2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 25 25 25
E-mail: gaest@adm.dtu.dk