Nøgletal og evaluering af uddannelserne

Ordinære uddannelser

DTU StudieDatavarehus findes tal for
  • Studenteroptag
  • Studenterbestand (aktive studerende)
  • Færdiguddannede (afsluttede studerende)

Ballerup

Øvrig information om ordinære uddannelser


Karakterer

Gennemførelse og frafald
Deltidsuddannelse
International studenterudveksling

 

Evalueringer og akkreditering

  • Institutionsakkreditering 2014: ”Danmarks Akkrediteringsråd har i december 2014 afsluttet institutionsakkrediteringen af DTU og tildelt universitetet en positiv institutionsakkreditering. Akkrediteringsrådet skriver i afgørelsesbrevet, at man har vurderet, at DTU løbende gennemfører de indsatser, som akkrediteringsloven fordrer, at DTU har et velbeskrevet og velbegrundet kvalitetssikringssystem, der er gennemprøvet og systematisk, og at der er god kvalitet i udmøntningen af kvalitetsarbejdet i praksis.    
  • Kursusevalueringer 


Profil af en årgang

BSc/BEng MSc
2014 2014
2013 2013
2012 -
2011 2011
2010  2010