Stipendier og lønsatser

Der findes forskellige typer af finansiering af ph.d.-uddannelsen

  • DTU's ph.d.-stipendier: DTU's institutter råder over et antal stipendier. Disse vil bliver opslået op på DTU's hjemmeside og i relevante tidsskrifter såsom Ingeniøren.
  • Eksternt finansierede stipendier: En række af DTU's ph.d.-studerende er finansieret af eksterne midler. Dette kan være midler fra virksomheder eller fra nationale forskningsråd. Disse stipendier opslås i relevante fagblade og på DTU's hjemmeside. 
  • ErhvervsPhD: Denne ordning administreres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Formålet med ordningen er at fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Ministeriet yder støtte til virksomheder, som ønsker at ansætte en erhvervsPhD-studerende.

Løn ved ansættelse på DTU
Som ph.d.-studerende bliver du indplaceret på løntrin alt efter, om du har arbejdet efter afsluttet kandidatstudium. Starttrin er løntrin 4 og sluttrin er løntrin 8.

Pr. 1. april 2012 udgør lønnen/pr. måned eksklusiv pension følgende:

  • Løntrin 4 (0 års anciennitet): 25.337 kr.      (28.837 inklusiv pension)
  • Løntrin 4 (1 års anciennitet): 25.337 kr.      (28.837 inklusiv pension)
  • Løntrin 5 (2 års anciennitet): 27.210 kr.      (30.982 inklusiv pension)
  • Løntrin 6 (3 års anciennitet): 28.917 kr.      (32.937 inklusiv pension)
  • Løntrin 8 (4 års anciennitet): 30.599 kr.      (34.864 inklusiv pension)