Forlængelse af indskrivning af ph.d.-studerende

Indskrivningsperioden kan forlænges med op til tre måneder. Forlængelsen skal begrundes, og der skal indleveres en ansøgning. Følgende forhold er gældende i en sådan situation:  

  • Institutterne er i denne periode ansvarlige for, at der er penge til rådighed til censorhonorar, trykning af afhandling m.v.
  • Der kræves ikke driftstilskud i forlængelsesperioden.
  • Den ph.d.-studerendes løn og leveomkostninger i forlængelsesperioden dækkes ikke af DTU.
  • Udløber forlængelsesperioden, uden at afhandlingen er afleveret, vil den ph.d.-studerende få besked om, at indskrivning ophører.

Der kan i særlige tilfælde, efter begrundet ansøgning til ph.d.-skolelederen, gives yderligere forlængelse i typisk op til i alt seks måneder.

Ansøgningen skal godkendes af hovedvejleder og ph.d.-skolelederen og sendes til Kontoret for ph.d.- og efteruddannelse.

Gebyrer for udlændinge

Udlændinge, der kommer fra lande uden for EU/EØS, vil blive opkrævet et gebyr for ansøgning om forlængelse af deres arbejds- og opholdstilladelse.

Ansøgningsskemaer samt gældende gebyrsatser findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside.