Beregning af karaktergennemsnit

Beregning af dansk karaktergennemsnit
Ansøgere, der ønsker at blive fagligt godkendt på baggrund af et karaktergennemsnit på 7-trinsskalaen, skal beregne deres gennemsnit ved hjælp af skemaet "Vægtet dansk gennemsnit" til højre.
 
Ansøgere, der ønsker at blive fagligt godkendt på baggrund af et karaktergennemsnit på 13-skalaen, skal beregne deres gennemsnit ved hjælp af skemaet "Vægtet dansk gennemsnit" til højre og konvertere dette gennemsnit til det tilsvarende på 7-trinsskalaen ved brug af den tabel, som man finder ved at klikke på linket "Omregning fra 13-skalaen" til højre.

Omregning af udenlandske karakterer
Brug venligst skemaet "Omregning af udenlandske karakterer" i boksen til højre på denne side.
 
Bachelorprojekt og kandidatspeciale
Karaktererne for dit bachelorprojekt og kandidatspeciale skal ikke medregnes.
 
Bestået
Medtag de kurser, som du har fået en karakter i form af et tal for, i omregningen, men udelad de kurser, som du kun har fået karakteren "Bestået" for. Disse kurser skal angives i skemaet under omregningen.
 
A, B, C-karakterer
Undlad også at medregne karakterer der ikke er tal, men bogstaver - A, B, C etc. Vedlæg i stedet en officiel beskrivelse af dit universitets karaktersystem sammen med dit karakterbevis.
 
Point
Point kan angives enten som points, timer, eller hvilken som helst anden kvantitativ enhed, der kan bruges til at udregne den anslåede tid, der er brugt på kursusarbejdet. Hvis alle kurser vægter lige højt, det vil sige, udgør det samme antal point, skal du taste 1 i hvert felt under Point.
 
Højeste og laveste karakter
Du skal angive den højeste karakter i dit universitets karaktersystem, selvom du ikke har opnået denne karakter i nogen af de kurser, som du har angivet.
 
Det er ligeledes meget vigtigt, at du angiver den laveste beståede karakter i dit universitets karaktersystem, og ikke den laveste karakter, som du har opnået.
 
Urimelige omregninger
Omregningen fra nogle karakterskalaer til den danske skala kan synes at give et urimeligt resultat. Der er ikke så meget at gøre ved dette problem ud over at forsøge at dokumentere og forklare, hvordan skalaen på dit universitet fungerer. Det er et velkendt problem, og medlemmerne af vores Ph.d.-udvalg har stor erfaring med at bedømme ph.d.-ansøgere retfærdigt.
 
Uanset om du når frem til et utilfredsstillende resultat, når du omregner dine karakterer, skal du vedlægge din omregning sammen med din ansøgning.
 
Omregning fra 13-skalaen
Ansøgere, der ønsker at blive fagligt godkendt på baggrund af et karaktergennemsnit på 13-skalaen, skal beregne deres gennemsnit ved hjælp af skemaet "Vægtet dansk gennemsnit" til højre og konvertere dette gennemsnit til det tilsvarende på 7-trinsskalaen ved brug af den tabel, som man finder ved at klikke på linket "Omregning fra 13-skalaen" til højre.