Som studerende på DTU kan du deltage i Grøn Dyst

Nationale og internationale initiativer og organisationer

Som studerende på DTU er der en række nationale og internationale organisationer, initiativer og konkurrencer du kan deltage i.

Engineering World Health DTU
Engineering World Health DTU er en studenterforening på DTU, der er en lokalafdeling af den verdensomspændende NGO Engineering World Health (EWH). Foreningens formål er forbedre kvaliteten af sundhedsforhold i sårbare samfund via en lang række initiativer, hvor den faglige kunnen er i centrum. Foreningen afholder workshops, kurser på DTU og foredrag. I et samarbejde mellem DTU og EWH er der blevet oprettet et udsendelsesprojekt til Nepal, hvor der sendes medlemmer ud på hospitaler for at vedligeholde og reparere medicinsk udstyr. 

Venture Cup Startup Competition
Venture Cup Startup Competition er en landsdækkende iværksætterkonkurrence. I konkurrencen har studerende og forskere mulighed for at styrke deres idé og forretningsplan. Alle deltagere får individuel feedback på deres idé af erfarne jurymedlemmer fra erhvervslivet.

BEST

BEST er en europæisk organisation, der arrangerer korte sommerkurser på tekniske universiteter rundt omkring i Europa. Hovedformålet er den sociale kontakt. Et af udvælgelseskriterierne til kurserne er, at der højst må være to studerende fra samme land, så man lærer så mange fremmede mennesker at kende på den korte tid.

Erasmus Student Network DTU

Erasmus Student Network DTU (ESN) er en frivillig non-profit forening, der skaber social kontakt mellem danske og internationale studerende på DTU. Det gøres ved at arrangere kulturelle events, fester, sprog-cafeer samt meget mere.

Med over 400 afdelinger i 36 europæiske lande har ESN et stort netværk af kontakter, der kan være til gavn for danske studerende, der har planer om at læse i udlandet.

IAESTE
IAESTE er en forening, drevet af frivillige studerende, der varetager international praktikudveksling af tekniske studerende ved danske universiteter til jobs udlandet og studerende ved udenlandske universiteter til hovedsaglig ingeniør jobs i Danmark. Foreningen blev grundlagt i 1948 med det formål at fremme en bedre forståelse imellem forskellige lande og kulturer, samt at give praktisk erfaring.

De Studerendes Erhvervskontakt (DSE)

De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) vil skabe dialog og knytte kontakter imellem studerende og erhvervslivet til f.eks. projekter, praktik eller jobs. DSE afholder blandt andet messer og forskellige fokusaftener på DTU. DSE er en selvstændig, upolitisk og økonomisk uafhængig forening.

Stardust-DTU

Stardust-DTU er en non-profit studenterorganisation, der har til formål at fremme entreprenørskab og netværk på DTU. Foreningen ønsker at skabe et innovativt miljø for studerende gennem en række events og workshops. Organisationens mål er at skabe et lokalt og nationalt netværk af ligesindede studerende.

Copenhagen Management Consulting Club

CPH Management Consulting Clubs mål er at faciliterer læring og udvikling af studenters analytiske evner og præsentationsteknikker samt gøre dem fortrolige med konsulentverdenen. Foreningen udbyder en række arrangementer i samarbejde med konsulenter fra industriverdenen.

Society for Biological Engineering (SBE)
Society for Biological Engineering på Danmarks tekniske universitet (SBE.DTU) er en organisation af studerende, som er til for de studerende.
SBE.DTU's primære mål er at udvikle og integrere biologi i ingeniørvidenskab og innovation, mens der skabes nationale og internationale netværk mellem de studerende, universiteter og industrien. Vi stræber efter at inspirere de studerende til at løfte deres uddannelser til nye højder og give dem fremtidsperspektiver.
SBE.DTU arrangerer flere forskellige typer af events, f.eks. virksomhedsbesøg, lecture-sessions og den årlige netværksmesse Reach & Discover.