Charlotte B. Corfitzen

Charlotte B. Corfitzen

Head of Administration

DTU ENVIRONMENT
Department of Environmental Engineering

Technical University of Denmark

Building 115, room 043

Ph.
Mobile
Fax +45 45 93 28 50
E-mail cbco@env.dtu.dk
ORCID 0000-0003-4257-8065
Personal website

Request a vCard via e-mail.

Publications
Projects
DTU news
Loading

Publications rss feed

2016
  PDF

Sensors for microbial drinking water quality

Tatari, Karolina ; Corfitzen, Charlotte B. ; Albrechtsen, Hans-Jørgen ; Christensen, Sarah Christine Boesgaard
Publisher: Technical University of Denmark, DTU Environment, Report name: Sensors for microbial drinking water quality, pages: 43

Type: Report

Status: Published     |    Year: 2016

  PDF

Reduktion af forureningsrisiko fra atmosfærisk luft

Vejergang, Carsten ; Jacobsen, Pia ; Albrechtsen, Hans-Jørgen ; Corfitzen, Charlotte B. ; Ryssel, Sune Thyge ; Koch, Arne Chr. ; Vogn Kjeldsen, Thomas ; Møller Sørensen, Maj ; Juul, Henrik
Publisher: Miljøstyrelsen, Report name: Reduktion af forureningsrisiko fra atmosfærisk luft, pages: 26

Type: Report

Status: Published     |    Year: 2016

2015
  PDF

Erfaringsopsamling af vandforsyningers læring i relation til Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, monitering ogforureningssituationer

Corfitzen, Charlotte B. ; Christensen, Sarah Christine Boesgaard ; Albrechtsen, Hans-Jørgen ; Jacobsen, Pia ; Mollerup, Finn ; Lind, Søren ; Pedersen, Ann‐Katrin ; Andreasen, Jørn‐Ole ; Nissen, Erling
Publisher: Vand i Byer, Report name: Erfaringsopsamling af vandforsyningers læring i relation til Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, monitering ogforureningssituationer, pages: 31

Type: Report

Status: Published     |    Year: 2015

2014
  PDF

Evaluation of ATP measurements to detect microbial ingress by wastewater and surface water in drinking water.

Vang, Óluva Karin ; Corfitzen, Charlotte B. ; Smith, Christian ; Albrechtsen, Hans-Jørgen
in journal: Water Research (ISSN: 0043-1354) (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2014.07.015), vol: 64, pages: 309-320, 2014

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    Year: 2014     |    DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2014.07.015

  PDF

Mecoprop (MCPP) removal in full-scale rapid sand filters at a groundwater-based waterworks

Hedegaard, Mathilde Jørgensen ; Arvin, Erik ; Corfitzen, Charlotte B. ; Albrechtsen, Hans-Jørgen
in journal: Science of the Total Environment (ISSN: 0048-9697) (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.08.052), vol: 499, pages: 257-264, 2014

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    Year: 2014     |    DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.08.052

2012
 

Identity and biodegradability of organic compounds migrating from PEX pipes used in water installations in buildings

Arvin, Erik ; Albrechtsen, Hans-Jørgen ; Corfitzen, Charlotte B. ; Jelinkova, Zuzana ; Lützhøft, Hans-Christian Holten ; Olsson, Mikael Emil ; Ryssel, Sune Thyge ; Waul, Christopher Kevin
part of: Åttonde Nordiska Dricksvattenkonferensen, pages: 173-175, 2012, Svenskt Vatten - NORDIWA,
Presented at:
Den ättonde Nordiska Dricksvattenkonferensen, 2012, Stockholm

Type: Conference abstract in proceedings (Peer reviewed)

Status: Published     |    Year: 2012

 

Risikostyring i vandforsyningen

Corfitzen, Charlotte B. ; Arnbjerg-Nielsen, Karsten ; Andersen, H. S. ; Jørgensen, C. ; Jacobsen, P. ; Mollerup, F. ; Lind, S. ; Jensen, R. ; Albrechtsen, Hans-Jørgen
part of: Åttonde Nordiska Dricksvattenkonferensen, pages: 42-46, 2012, Svenskt Vatten - NORDIWA,
Presented at:
Den ättonde Nordiska Dricksvattenkonferensen, 2012, Stockholm

Type: Conference abstract in proceedings (Peer reviewed)

Status: Published     |    Year: 2012

2011
 

Vurdering af risici ved anvendelser af sekundavand generelt samt konkret vurdering af sekundavandet fra de nye vandkiosker

Corfitzen, Charlotte B. ; Albrechtsen, Hans-Jørgen
Publisher: Technical University of Denmark (DTU), Report name: Vurdering af risici ved anvendelser af sekundavand generelt samt konkret vurdering af sekundavandet fra de nye vandkiosker, Number: , pages: 21

Type: Report (Peer reviewed)

Status: Published     |    Year: 2011

  PDF

Overlevelse af indikatororganismer og patogener i ledningsnet

Vang, Óluva Karin ; Corfitzen, Charlotte B. ; Albrechtsen, Hans-Jørgen ; Lindhardt, Bo
Publisher: Miljøstyrelsen, Report name: Overlevelse af indikatororganismer og patogener i ledningsnet, Number: Forurening, (ISBN: 978-87-7279-240-8), pages: 80

Type: Report

Status: Published     |    Year: 2011

  PDF

On-line kontinuert måling af drikkevandskvalitet

Corfitzen, Charlotte B. ; Albrechtsen, Hans-Jørgen
Publisher: Naturstyrelsen, Report name: On-line kontinuert måling af drikkevandskvalitet, Number: , (ISBN: 978‐87‐92708‐29‐8), pages: 120

Type: Report

Status: Published     |    Year: 2011